Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

Forsikring av bedriftseiendeler

Skadeforsikring for data, datautstyr, bedriftens eiendeler og varer, råmateriale og halvfabrikat.

En forsikring av bedriftseiendeler kan omfatte:

  • Driftsrelaterte gjenstander 

    Maskiner, inventar og løsøre består av de fleste gjenstander i en virksomhet som er driftsrelatert. Varer må forsikres spesielt. Eiendelene kan forsikres mot brannskade, vannskade, innbruddsskade, naturskade og/eller ansvarsskade. Trygs kombinerte forsikringer av maskiner, inventar og løsøre er tilpasset de fleste virksomheters behov.

  • Varer som kan utsettes for skader

    Dette kan være råmateriale, halvfabrikata, varer i arbeide, ferdige varer, hjelpestoffer, driftsmateriell, emballasje eller drivstoff. Varene kan forsikres mot brannskade, vannskade, innbruddsskade, naturskade og/eller ansvarsskade. Tryg forsikrer også varer under transport.

  • Datautstyr 

    I utgangspunktet omfatter en EDB-forsikring stasjonært utstyr som er forsikret på annen måte mot brann, vann og tyveri. Datautstyret kan forsikres med en kasko-dekning, som kun dekker ytre skader på utstyret. Tilleggsforsikringer mot plutselige og uforutsette skader uansett årsak og bærbart utstyr kan vi også tilby.

Få et tilbud nå

Vi har mer informasjon om forsikring av bedrifter og bedriftseiendeler på vårt nettsted. Eller du kan ta kontakt med våre dyktige kundekonsulenter for en samtale. Vi tilpasser forsikringer etter din bedrifts behov.