Forsikring av bedriftseiendeler

Skadeforsikring for data, datautstyr, bedriftens eiendeler og varer, råmateriale og halvfabrikat.

Tryg tilbyr forsikring av bedriftseiendeler; forsikringer for data/edb, datautstyr og ellers bedriftens eiendeler. I de fleste bedrifter finnes varer som råmateriale og halvfabrikat som kan utsettes for skader. Uansett hvilke eiendeler det er snakk om ønsker man å forsikre seg for å få erstatning for ødelagte gjenstander.

Få et tilbud nå

En forsikring av bedriftseiendeler kan omfatte:

  • Driftsrelaterte gjenstander 

    Maskiner, inventar og løsøre består av de fleste gjenstander i en virksomhet som er driftsrelatert. Varer må forsikres spesielt. Eiendelene kan forsikres mot brannskade, vannskade, innbruddsskade, naturskade og/eller ansvarsskade. Trygs kombinerte forsikringer av maskiner, inventar og løsøre er tilpasset de fleste virksomheters behov.

  • Varer som kan utsettes for skader

    Dette kan være råmateriale, halvfabrikata, varer i arbeide, ferdige varer, hjelpestoffer, driftsmateriell, emballasje eller drivstoff. Varene kan forsikres mot brannskade, vannskade, innbruddsskade, naturskade og/eller ansvarsskade. Tryg forsikrer også varer under transport.

  • Datautstyr 

    I utgangspunktet omfatter en EDB-forsikring stasjonært utstyr som er forsikret på annen måte mot brann, vann og tyveri. Datautstyret kan forsikres med en kasko-dekning, som kun dekker ytre skader på utstyret. Tilleggsforsikringer mot plutselige og uforutsette skader uansett årsak og bærbart utstyr kan vi også tilby.

Vi har mer informasjon om forsikring av bedrifter og bedriftseiendeler på vårt nettsted. Eller du kan ta kontakt med våre dyktige kundekonsulenter for en samtale. Vi tilpasser forsikringer etter din bedrifts behov.