Våre kunder har problemer med å nå oss på telefon. Vi jobber med å løse saken, og anbefaler i mellomtiden at du benytter chat for å kontakte oss. Vi beklager så mye!

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring gir erstatning til etterlatte ved dødsfall. Forsikringen kan gjelde for ansatte og for ektefelle, samboer og partner.

Få tilbud

Chat med oss
Ring meg opp

Den kan gjelde for alle ansatte eller utvalgte grupper. Vår gruppelivsforsikring gir erstatning uansett dødsårsak.

Hva dekker en gruppelivsforsikring?

En gruppelivsforsikring gir en engangsutbetaling til ansattes etterlatte ved dødsfall, uansett årsak. Du velger selv erstatningssum og om utbetalingen skal variere med alder og familiesammensetning. 

Kan utvides til å dekke:

  • Uførekapital (den ansatte får engangsutbetaling ved minst 40 prosent varig arbeidsuførhet)

  • Ektefelleforsikring (engangserstatning ved ektefelle/samboers død)

Egenandel

  • Det er ingen egenandel på gruppelivsforsikring.  

Relaterte forsikringer:

Kundefordeler

Les om flere fordeler her