Vi oppdaterer systemene våre. Skadeskjemaer, innlogging og andre funksjoner kan derfor være ustabile. Kontakt oss for å få tilbud på forsikring.

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring gir erstatning til etterlatte ved dødsfall. Forsikringen kan gjelde for ansatte og for ektefelle, samboer og partner.

Få tilbud

Chat med oss

Den kan gjelde for alle ansatte eller utvalgte grupper. Vår gruppelivsforsikring gir erstatning uansett dødsårsak.

Hva dekker en gruppelivsforsikring?

En gruppelivsforsikring gir en engangsutbetaling til ansattes etterlatte ved dødsfall, uansett årsak. Du velger selv erstatningssum og om utbetalingen skal variere med alder og familiesammensetning. 

Gruppelivsforsikring kan utvides til å dekke:

  • Uførekapital (den ansatte får engangsutbetaling ved minst 40 prosent varig arbeidsuførhet)

  • Ektefelleforsikring (engangserstatning ved ektefelle/samboers død)

Egenandel

  • Det er ingen egenandel på gruppelivsforsikring.  

Relaterte forsikringer:

Kundefordeler

Les om flere fordeler her