Kvinne i en utvendig trapp - Tryg Forsikring

10% NETTRABATT

Behandlingsforsikring for ansatte

Behandlingsforsikring gir rett til rask behandling ved sykdom eller ulykke. Forsikringen kan gjelde for ansatte, innehaver og medforsikret familie.

Beregn pris

Ring meg opp
Få tilbud

Tryg har en av markedets beste helseforsikringer som blant annet garanterer behandling eller operasjon på privat sykehus innen 14 virkedager.
 • En god behandlingsforsikring for ansatte kan redusere sykefraværet. Bedriften kan spare kostnader samtidig som du gir de ansatte en ekstra trygghet.
 • Alle private sykehus og behandlere som vi har inngått avtale med er kvalitetssikret og godkjent av Tryg.
 • Alle bedriftskunder med behandlingsforsikring har tilgang til Tryg Legehjelp 24 timer i døgnet - 365 dager i året. Ring Tryg Legehjelp på nummer 55 17 90 09 for rådgivning og behandling av allmennleger og sykepleiere. Tjenesten har ingen egenandel og kan benyttes av forsikredes ektefelle og barn.
 • Hvem kan få behandlingsforsikring?

  Du kan kjøpe behandlingsforsikring for ansatte som har fast bosted i Norge, Sverige, Danmark eller Finland og som er medlem av norsk folketrygden eller tilsvarende ordning i de nevnte land. I tillegg kan ansattes ektefelle/samboer og barn medforsikres. 

 • Hvor kan behandlingsforsikringen benyttes?

  Vi erstatter utgifter til behandling på private sykehus og klinikker i Norden. Finner ikke selskapet ledig kapasitet/ kompetanse i Norden, kan selskapet henvise til spesialisthelsetjeneste som selskapet har avtale med i Europa forøvrig.

Behandlingsservice 

Kontakt Behandlingsservice på nett, når du ønsker å benytte helseforsikringen. Alle Trygs samarbeidspartnere er kvalitetssikret og godkjent, og behandlingsservice sørger for riktig behandlingssted for kundene. Behandlingsservice kan også ringes på telefon 55 17 16 85.

 • Vi følger deg gjennom hele behandlingen.
 • Vi sikrer deg rask tilgang til sykehus eller behandlingsinstitusjon.
 • Vi sikrer deg rett behandler.

Dette dekker behandlingsforsikringen:

Grunndekning:

Grunndekningen omfatter behandling på privat sykehus/klinikker og spesialistbehandling, herunder:

 • Undersøkelser
 • Diagnostisering
 • Second opinion
 • Operasjoner
 • Gjenopptrening
 • Behandling for rus- og spilleavhengighet 
 • Psykiater
 • Utgifter til medisin
 • Tekniske hjelpemidler etter operasjon
 • Reise- og oppholdsutgifter
 • Reiseledsager

Behandlingsforsikring for ansatte er modulbasert og i tillegg til grunndekningen står bedriften fritt til å velge moduler den ønsker å kjøpe for sine ansatte. 
 

Kan utvides til å dekke fysikalske behandlinger:

Fysikalske behandlinger dekker utgifter til offentlig godkjent:

 • fysioterapeut
 • manuell terapeut
 • kiropraktor
 • naprapat
 • klassisk akupunktør
 • osteopati

Det er valgfritt antall fysikalske behandlinger mellom 4 og 36. I tillegg dekkes utgifter til profesjonell hjemmehjelp når forsikrede har blitt operert og hjemmehjelp er anbefalt av lege. 
 

Psykolog- og krisehjelp

Dekker utgifter til behandling for:

 • Psykolog
 • Krisehjelp


Egenandel

Det er ingen egenandel på grunndekningen. 

På dekningene Fysikalske behandlinger og Psykolog- og krisehjelp kan man velge egenandel på 200 kroner pr. behandlingstime.  

Dette er en forenklet fremstilling av vilkårene. Hvis det er forskjell mellom fremstillingen her og en inngått forsikringsavtale, er det avtalen som gjelder.

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. Last ned utfyllende produktvilkår eller åpne et produktsammendrag (IPID).

Tryg Legehjelp

Tjenesten er inkludert for ansatte som har behandlingsforsikring hos oss gjennom arbeidsgiver. Få raskt hjelp av leger og sykepleiere på telefon og video 24 timer i døgnet - 365 dager i året

 • Tryg Helseportal

  Her finner du gode råd for en sunnere livsstil og hvordan sykdom kan forebygges for bedrifter og ansatte. Du kan også lese mer om helsetjenestene våre.

  Les mer om Helseportalen