Traktor og arbeidsmaskin

Traktor og arbeidsmaskinforsikring

Forsikring for traktor og arbeidsmaskiner, med eget fremdriftsmaskineri, som brukes til skogsdrift, i entreprenør-, anleggs- eller annen virksomhet.

Få tilbud

Ring meg opp

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring er obligatorisk hvis du har traktor eller arbeidsmaskin som er registrert. En ansvarsforsikring dekker skade du påfører andre. Den dekker ikke skade på egen traktor/arbeidsmaskin.
Egenandel ansvar: Ingen.
Egenandel alminnelig ansvar: kr 6 000. 

Maskinskade

Forsikringen dekker maskinskade ved brudd eller brekkasje på traktoren eller arbeidsmaskinen. I tillegg dekkes også det som er dekket av kaskoforsikring.
Egenandel avtales fra kr 10 000/15 000. 

Kasko

Kasko dekker skader på egen traktor/arbeidsmaskin ved utforkjøring, hærverk og kollisjon. Forsikringen dekker også alt som dekkes av en brann-/tyveriforsikring.
Egenandel avtales fra kr 10 000/15 000. 

Brann/tyveriforsikring

Forsikringen dekker skade på traktor/arbeidsmaskin som skyldes brann eller eksplosjon. Den gir også erstatning ved skade som skyldes tyveriforsøk eller tyveri. Du får ikke dekket skader ved utforkjøring, kollisjon eller hærverk.
Egenandel brann og tyveri: kr 10 000/15 000. 

Brannforsikring

Forsikringen dekker skade på traktor/arbeidsmaskin som skyldes brann eller eksplosjon.

Egenandel

Det vil være avhengig av type maskin hvilken minste egenandel som kan avtales.

Avtale for minimum 20 traktorer eller arbeidsmaskiner

Tegner du en avtale for minimum 20 traktorer eller arbeidsmaskiner kan en fast prisordning vurderes.

 

Tilleggsdekninger:

Bilsavn 
Dekkes som tillegg til maskin eller kaskoforsikring. Dekker utbetaling av avtalt dagsbeløp i kroner etter en erstatningsmessig maskin- eller kaskoskade.

Førerulykke 
Ulykkesskade som rammer fører i forbindelse med bruk av motorvognen.