Lastebilforsikring

Lastebilforsikring

Vår lastebilforsikring gjelder for lastebiler over 3,5 tonn.

Få tilbud

Ring meg opp

Dekninger lastebilforsikring:

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring er lovpålagt for alle registrerte biler. En ansvarsforsikring dekker personskade og skade du påfører andre. Den dekker ikke skade på egen lastebil.

Kasko

Kasko dekker skader på egen lastebil ved utforkjøring, velting, hærverk og kollisjon. I tillegg dekker den skader på lastebilen ved brann, tyveri, skade på glassruter og redning/veihjelp.

Delkasko

Delkasko dekker skader på lastebilen ved brann, tyveri og skade på glassruter. Redning/veihjelp er også inkludert. Du får ikke dekket skader ved utforkjøring, kollisjon eller hærverk.

Avtale for minimum 20 lastebiler

Tegner du en avtale for minimum 20 lastebiler kan en fast prisordning vurderes.

 

Tilleggsdekninger:

Bilsavn 
Kan dekkes som tillegg til kaskoforsikringen. Dekker utbetaling av avtalt dagsbeløp i kroner etter en erstatningsmessig kaskoskade. 

Godsansvar 
Godsansvar bygger på lov om vegfraktavtaler og dekker det rettslige ansvar som bileier eller fraktfører, ved skade på, eller tap av gods.

Fører og passasjerulykke 
Ulykkeskade som som rammer fører eller passasjer i forbindelse med bruk av bilen. 

Kjøring utenfor Norden 
Forsikringen gjelder i Norden, men kan utvides til å gjelde Nord-Europa eller hele Europa.

Fastmontert utstyr 
Fastmontert utstyr er dekket inntil kr 30 000 og kan utvides til kr 60 000 eller 100 000.

Maskinskadeforsikring 
kan dekkes som tillegg til Kasko eller Kasko 1.risiko. Lastebilen må ikke være eldre enn 6 år. 
Maskinskade omfatter kostnader til reparasjon av plutselig og uforutsett mekanisk eller elektronisk skade i kjøretøyets drivverk og tilhørende styreenheter, som hindrer fortsatt fremdrift av kjøretøyet. 

Maskinskade utstyr
kan dekkes som tillegg til Maskinskadeforsikring. Omfatter maskinskade på lastebilens tilhørende fast monterte utstyr.
Dekker kostnader til reparasjon av plutselig og uforutsett mekanisk eller elektronisk skade på kjøretøyets tilhørende fastmonterte utstyr og styreenhet, som hindrer fortsatt bruk av utstyret. Det er drivverk, kraftenhet (motor) og kraftoverføringer på utstyret med tilhørende styreenheter som omfattes av dekningen. 

 

Relatert forsikring:

Lastebiltilhengerforsikring