Kontakt oss

Kontakt oss


 • Grunnpremie er et fast beløp (kr 590) som fordeles på alle kunder uavhengig av forsikringspremie og antall forsikringer. Beløpet skal dekke kostnader ved å etablere kundeforhold, administrasjonskostnader, utgifter til utsendelser og dokumenter samt betalings- og kredittrisiko.

  Grunnpremien påløper kun én gang pr. år pr. avtale. Det gis ikke rabatt på grunnpremien.

  Tryg har gjennom flere år vært et av de mest kostnadseffektive forsikringsselskaper i Norden. Vi er opptatt av å drive vår forsikringsvirksomhet så nøkternt og kostnadseffektivt som mulig. Derfor spesifiseres grunnpremie.

 • Forsikringsavtalen inngås vanligvis for ett år av gangen. Hovedforfall er den datoen avtalen gjelder til og det tidspunktet forsikringen skal fornyes

 • Avtalegiro er en betalingstjeneste der banken sørger for at faste regninger automatisk betales på forfallsdato. Har du Avtalegiro mottar du en betalingsplan i forbindelse med fornyelse, samt oppdatert plan når du gjør endringer på avtalen.

 • Avtalegiro oppretter du i forbindelse med betaling av faktura. Din nettbank vil, etter at du har betalt en faktura til Tryg, sannsynligvis gi deg tilbud om å opprette avtalegiro.

  Har din bedrift ikke anledning til å gjøre dette i nettbanken må banken kontaktes. Alternativt kan Tryg sendes en svarslipp som fylles ut og sendes i posten til Nets.

 • Avtalegiro er knyttet til ett bestemt kontonummer. Hvis du bytter bank eller ønsker å trekke pengene fra en annen konto i samme bank, må Avtalegiro opprettes på nytt på det nye kontonummeret. 
    
  Først må gjeldene avtale i nettbanken slettes. Dagen etter oppretter du avtalen på nytt på det nye kontonummeret. Har bedriften 12 terminer ber vi om at Tryg kontaktes på tlf. 55 17 18 18 før Avtalegiro opprettes i nettbanken på det nye kontonummeret. 
    
  Har bedriften ikke anledning til å opprette Avtalegiro i nettbanken må banken kontaktes.

 • Hvis du ønsker å si opp Avtalegiro kan du gjøre dette i nettbanken din.

 • Nei, du kan også ha Avtalegiro hvis du har 1, 2, 3 eller 4 terminer.

 • Ja, du kan få avtalegiro selv om du ikke har nettbank. Tar du kontakt med banken din kan de hjelpe deg.

 • Ehf faktura er en elektronisk faktura som sendes fra utsteder til mottaker elektronisk.

 • Hvis du ikke lenger ønsker å motta ehf faktura fra Tryg tar du kontakt med oss slik at vi kan stoppe utsendelse av ehf faktura. Hvis du ikke har Avtalegiro i kombinasjon med ehf faktura vil du da motta faktura på papir. Vær oppmerksom på at du ikke mottar full faktura i nettbank eller på Min Bedrift hvis du kun har Avtalegiro.

 • Ønsker du å motta  ehf faktura fra Tryg for din bedrift må du først  inngå avtale om bruk av  ehf faktura med banken din. Når dette er ordnet tar du kontakt med oss og sier at du ønsker å motta din bedrifts fakturaer som ehf faktura.

 • Når du bytter bank må du informere om at du er ehf faktura mottaker slik at avtalen(e) kan videreføres i ditt nye kundeforhold.

 • Ja, du kan kombinere Avtalegiro og ehf faktura. Du får tilgang til full faktura, samtidig som regningene trekkes automatisk på forfallsdato.

 • Hvis du ikke har dekning på konto på trekkdato vil banken forsøke igjen de to påfølgende dager. Etter dette må du selv betale faktura manuelt i nettbanken.

 • Hvis du velger å dele betalingen opp i flere terminer vil du få termingebyr. Unntaket er hvis du velger Avtalegiro med 12 terminer uten papirvarsling.

 • For å bestille tilgang må du identifisere deg med BankID eller BankID på mobil. Når du har identifisert deg, kan du angi hvilke bedrifter du ønsker tilgang til. Vi sender deg en bekreftelse i løpet av et par dager.

 • Du logger inn med BankID/BankID på mobil eller med brukernavn og passord.

 • Avtaledokumenter, bekreftelser, faktura

  Produktoversikt, antall kjøretøy, ansatte mm

  Betalingsoversikt, bestilling av attester, grønt kort

  Utføre endringer på avtalen

   

 • Da kan det være tilgangen ikke aktivert med BankID. Vi trenger da fødsels og personnummer for å aktivere. 

  Ta kontakt på tlf 55 17 18 18 eller send oss en mail på bedrift@tryg.no

 • Brukernavn er et 8 sifferet nummer som er spesielt for din tilgang.

  Kan bestilles over tlf 55 17 18 18 eller mail bedrift@tryg.no

 • Faktura finner du under avtaledokumenter. Det er en egen fane som heter faktura.

 • Ja - regnskapsfører får da tilgang til alle bilag for løpende avtaler og tidligere avtaler som ligger tilgjengelig inne på Min Bedrift. Kunden må sende bestilling til bedrift@tryg.no om å legge inn regnskapsfører.

 • Ta kontakt med kundesenteret på tlf 55 17 18 18 eller på mail: bedrift@tryg.no

 • Innberetningsbrev blir sendt ut for kunde sammen med fornyelsesdokumenter for avtalen.