Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Transportforsikring for bedriftens varer og utstyr

Med en transportforsikring for bedriftens varer og utstyr forsikrer du all transport med egen bil på årsbasis.

 

Få tilbud

Hvem passer forsikringen for?

Dette er en transportforsikring som passer for mindre bedrifter som transporterer egne varer og utstyr med egen bil.

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker transport av egne varer og utstyr med egen bil og gjelder på årsbasis. Dette er en transportforsikring med A-vilkår som gir deg best mulig dekning. A-vilkår dekker alle farer utstyret eller varen kan bli utsatt for, med noen unntak.

Kan utvides til å dekke:

  • utgifter til vrakfjerning (erstatter sikredes rimelige utgifter til fjerning av forsikrede varer i tilfelle av erstatningsmessig totaltap eller manko)

  • kjøle- og frysetransport

Vår transportforsikring dekker:

Tap:

  • Totaltap – når alt utstyret eller alle varene er borte

  • Manko – når noe mangler eller er stjålet

  • Skade – fysisk beskadigelse som ikke er totaltap eller manko

Under opphold og lagring dekkes:

  • Brann

  • Lynnedslag, eksplosjon og elektrisk fenomen

  • Tyveri og hærverk

  • Naturskade

Egenandel:

  • Egenandel fra 6 000 kroner.

Relaterte forsikringer:

Transportforsikring for engangstransport 
Transportforsikring for handelsvarer