Vi oppdaterer systemene våre
Det er derfor ikke mulig å kjøpe firmabilforsikring for øyeblikket. Vennligst prøv igjen senere.

Varebil i snøen

10% NETTRABATT

Firmabilforsikring

Vår firmabilforsikring gjelder for person-, vare- og kombinerte biler.

Beregn pris

Få tilbud

Dekninger firmabilforsikring:

Hvor godt vil du være forsikret?
 

Ansvar

Ansvarsforsikring er lovpålagt for alle registrerte biler.

Delkasko

Delkasko er en firmabilforsikring som gir deg litt bedre dekning enn ansvar.

Kasko

Kasko er en firmabilforsikring som dekker skader på egen firmabil.

Best dekning

Bil Ekstra

Bil Ekstra er vår mest omfattende dekning.

 Skade på personer i og utenfor bilen
ja ja ja ja
Skader påført annet kjøretøy
ja ja ja ja
Skader påført bygninger og eiendeler

ja ja
Brann
nei ja ja ja
Tyveri
nei ja
Glasskade
nei ja
Redning/veihjelp
nei ja
F.eks. skader ved utforkjøring, hærverk og kollisjon
nei nei ja
Skade oppstått under parkering fører ikke til fratrekk av bonus. Gjelder for inntil 6 år gamle biler og skadevolder må være ukjent. Maksimal erstatning er 20.000 kroner. Bilen må repareres på et verksted Tryg har reparasjonsavtale med.
nei nei nei ja
Leiebil dekkes med inntil kr 1000 i 15 dager.
nei nei nei ja
Tap av bilnøkkel inntil 5.000 kroner.
nei nei nei ja
Egenandel reduseres med kr 2 000 dersom egenandelen utgjør mer enn kr 2 000.
nei nei nei ja
Bilhjelp på hjemstedet
nei nei nei ja
Rens av motor etter feilfylling
nei nei nei ja
Skade på eller tyveri av ladekabel
nei nei nei ja
Utvidet erstatningssum på bagasje, utstyr til bruk i næring og ekstra fastmontert utstyr.
nei nei nei ja

Tilleggsdekninger som kan kjøpes:

 

Ansvar

 

Delkasko

 

Kasko

 

Bil Ekstra

 

Fører og passasjerulykkesforsikring dekker skader både på fører og passasjerer. Kan kjøpes som tillegg til dekningene ansvar, delkasko, kasko og bil ekstra.
ja ja ja ja
Maskinskade er en tilleggsdekning til kasko og kan tegnes for de fleste bilmodeller som er til og med 8 år gammel. Maskinskade dekker plutselig og uforutsett mekanisk eller elektronisk skade som hindrer fortsatt fremdrift. Kan kjøpes som tillegg til dekningene kasko og bil ekstra.
nei nei ja ja
Fastmontert utstyr kan utvides til 50.000 kroner.
nei nei ja nei
Kan også tegnes som tillegg til kasko alene. Dekkes etter en erstatningsmessig kaskoskade med inntil 1.000 kroner i 15 dager. Kan utvides til 25 eller 30 dager.
nei nei ja nei

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. Last ned utfyllende produktvilkår eller åpne et produktsammendrag (IPID).
 

Avtale for minimum 20 firmabiler
Tegner du en avtale for minimum 20 firmabiler kan en fast prisordning vurderes.

Kundefordeler

Som bedriftskunde har du tilgang til en rekke fordeler:

  • Sikker bedrift – en total trygghetsløsning for din virksomhet. Innbrudd, skader og uønskede hendelser kan være ubehagelige, tar tid og kan gå utover lønnsomheten.
  • Oppgjørsgaranti – vi garanterer skadeoppgjør innen 10 virkedager. Bryter vi løftet, dekker vi egenandelen din.
  • Dekningsgaranti - har du fått nye ansatte eller kjøpt nye eiendeler, men glemt å melde ifra til oss? Ikke noen grunn til bekymring, vi dekker det uteglemte fram til neste forfall.