Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Firmabilforsikring

Firmabilforsikring

Vår firmabilforsikring gjelder for person-, vare- og kombinerte biler.

Få tilbud

Ring meg opp
Chat med oss

Hvor godt vil du være forsikret?

Ansvarsforsikring 
Ansvarsforsikring er lovpålagt for alle registrerte biler. Den dekker personskade og skade du påfører andre. Den dekker ikke skade på egen bil.

Delkasko
Delkasko er en firmabilforsikring som gir deg litt bedre dekning enn en ansvarsforsikring. Delkasko dekker skader på bilen ved brann, tyveri, skade på glassruter og redning/veihjelp. Du får ikke dekket skader ved utforkjøring, kollisjon eller hærverk.

Kasko
Kasko er en forsikring som dekker skader på egen firmabil. Kasko dekker skader ved utforkjøring, hærverk og kollisjon. I tillegg dekker den skader på bilen ved brann, tyveri, skade på bilruter og redning/veihjelp.

Bil Ekstra
Bil Ekstra er vår mest omfattende dekning. Den gir flere fordeler som leiebil, redusert egenandel, bilhjelp på hjemstedet, utvidet erstatningssum på bagasje, utstyr til bruk i næring og ekstra fastmontert utstyr. Har du kaskoforsikring kan du også kjøpe Bil Ekstra.

NYHET! Skade oppstått under parkering fører ikke til bonustap. Gjelder for inntil seks år gamle biler og skadevolder må være ukjent. Maksimal erstatning er 20.000 kroner.
Bilen må repareres på et verksted Tryg har reparasjonsavtale med.

Tilleggsdekninger:


Bil Ekstra

  • Egenandel reduseres med kr 2.000 dersom egenandelen utgjør mer enn 2.000 kroner.

  • Leiebil etter en erstatningsmessig kaskoskade dekkes med inntil kr 1.000 i 15 dager. Kan utvides til 25 eller 30 dager.

  • Fastmontert utstyr utvidet til 50.000 kroner.

  • Bilredning er utvidet: dekker utgifter til assistanse ved bopel ved flatt batteri/kaldstartproblem.

  • Bagasje/utstyr til bruk i næring dekket med inntil 15.000 kroner.


Leiebil
Kan også tegnes som tillegg til kasko alene. Dekkes etter en erstatningsmessig kaskoskade med inntil 1.000 kroner i 15 dager. Kan utvides til 25 eller 30 dager.


Fører og passasjerulykke 
Ulykkeskade som som rammer fører eller passasjer i forbindelse med bruk av bilen.
 

Avtale for minimum 20 firmabiler
Tegner du en avtale for minimum 20 firmabiler kan en fast prisordning vurderes.