Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikringen er en trygghet for din bedrift hvis virksomheten påfører andre en skade.

Beregn pris

Ring meg opp

Få tilbud

Ansvarsforsikring

Hva skjer med bedriften hvis et produkt eller en ansatt volder skade på andre? Vår ansvarsforsikring dekker både ansvar for skade som bedriften din eller ansatte forårsaker under produksjon, og for skade som skyldes mangler eller egenskaper på produkter du leverer.

Hva dekker en ansvarsforsikring?

 • Dekker bedriftens rettslige erstatningsansvar for fysisk skade på person eller ting.
 • Økonomisk tap som er en følge av en dekningsmessig fysisk skade.
 • Rettshjelp ved behandling av erstatningskrav som er dekket av forsikringen.

Kan utvides til å dekke:

 • Produktansvar utenfor Norden
 • Graving/sprenging
 • Skade på gods til behandling
 • Byggherreansvar

Egenandel:

 • Fra 15 000 kroner
   

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. Last ned utfyllende produktvilkår eller åpne et produktsammendrag (IPID).

 

Dine kundefordeler

Som bedriftskunde har du tilgang til en rekke fordeler:
 • Sikker bedrift – en total trygghetsløsning for din virksomhet. Innbrudd, skader og uønskede hendelser kan være ubehagelige, tar tid og kan gå utover lønnsomheten.
 • Oppgjørsgaranti – vi garanterer skadeoppgjør innen 10 virkedager. Bryter vi løftet, dekker vi egenandelen din.
 • Dekningsgaranti - har du fått nye ansatte eller kjøpt nye eiendeler, men glemt å melde ifra til oss? Ingen grunn til bekymring, vi dekker det uteglemte fram til neste forfall.
Les mer om dine fordeler