Ansvarsforsikring

Alminnelig ansvarsforsikring

Ansvarsforsikringen er en trygghet for din bedrift hvis virksomheten påfører andre en skade.

Få tilbud

Ring meg opp
Chat med oss

Hva skjer med bedriften hvis et produkt eller en ansatt volder skade på andre?

Vår ansvarsforsikring dekker både produktansvar ansvar for skade som skyldes mangler eller egenskaper på produkter du leverer) og bedriftsansvar (ansvar for skade som bedriften eller ansatte forårsaker under produksjon eller oppdrag), og er aktuell for alle typer næringsvirksomhet.

Hva dekker en alminnelig ansvarsforsikring?

  • Dekker bedriftens rettslige erstatningsansvar for fysisk skade på person eller ting.

  • Økonomisk tap som er en følge av en dekningsmessig fysisk skade.

  • Rettshjelp ved behandling av erstatningskrav som er dekket av forsikringen.

Kan utvides til å dekke:

  • Produktansvar utenfor Norden

  • Graving/sprenging

  • Skade på gods til behandling

  • Byggherreansvar

Egenandel:

  • Fra 15 000 kroner

 

Kundefordeler

Les om flere fordeler her