Oppgjørsgaranti

Vi garanterer skadeoppgjør innen 10 virkedager. Bryter vi løftet, dekker vi egenandelen din.

Når vi har fått skadekrav med fullstendig dokumentasjon utbetaler vi erstatning etter forsikringsvilkårene innen 10 virkedager (gjelder ikke personskader). Overskrider vi fristen, bortfaller egenandelen med inntil 15.000 kroner per skadetilfelle.

Med fullstendig dokumentasjon menes gjenkjøpsfaktura, reparasjonsfaktura og annen etterspurt dokumentasjon. 

Les også om vårt samarbeid med Nokas  som ivaretar din bedrifts behov for sikkerhet og forsikring, og om  DNA-merking  til ekstra gunstig pris. 


Få tilbud Ring meg opp