Oppgjørsgaranti

Vi garanterer skadeoppgjør innen 10 virkedager (gjelder ikke personskader), etter at vi har fått endelig skadekrav med fullstendig dokumentasjon.
Med fullstendig dokumentasjon menes gjenkjøpsfaktura, reparasjonsfaktura og annen etterspurt dokumentasjon.

Klarer vi ikke å gjennomføre skadeoppgjøret innen 10 dager, dekker vi egenandelen din med inntil
15 000 kroner per skadetilfelle.

 

Få tilbud Ring meg opp

Les også om vårt samarbeid med Nokas  som ivaretar din bedrifts behov for sikkerhet og forsikring, og om  DNA-merking  til ekstra gunstig pris.