Huseierforsikring for næringsbygg

Huseierforsikring for næringsbygg

En forsikring av næringsbygg skal gi best mulig dekning ved skade.

Få tilbud

Ring meg opp

Vår huseierforsikring gjelder for alle typer næringsbygg og kan tilpasses ditt behov.  

Hva dekker en huseierforsikring for næringsbygg?

Forsikringen gir deg dekning ved brann, tyveri, vannskade, naturskade og annen bygningsskade. Forsikringen dekker også huseieransvar, og gir erstatning for husleietap.

Tilpass huseierforsikringen

Du kan utvide forsikringen til å dekke inventar og løsøre som hører til bygningen, samt kunstnerisk utsmykning. Du kan også utvide erstatningssummene på husleietap og påbud.

Hvem passer huseierforsikring for næringsbygg for?

En huseierforsikring for næringsbygg passer for alt fra mindre til større bygninger, som inneholder for eksempel butikk, kjøpesenter, kontor eller annen servicevirksomhet.

Huseierforsikring for næringsbygg dekker:

 • Bygning

 • Hageanlegg

 • Antenneanlegg

 • Huseieransvar

 • Husleietap

 • Riving, rydding og bortkjøring av rester etter skade

 

Kan utvides til å dekke:

 • Inventar og løsøre

 • Utvidelse av husleietap

 • Utvidelse av påbud fra offentlig myndighet

 • Kunstnerisk utsmykning

 • Bygningstekniske installasjoner

 

Egenandel:

 • Fra 10 000 kroner