Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

For informasjon om skogbrannene på Rhodos, se denne siden.

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Tre personer på arbeidsmøte

Profesjonsansvarsforsikring

Profesjonsansvarsforsikring (formueskadeforsikring) beskytter dersom firmaet holdes erstatningsansvarlig for et økonomisk tap som en kunde eller tredjeperson er påført.

Få tilbud - helt enkelt

Ring meg opp

Profesjonsansvarsforsikring

Ingeniører og Arkitekter 

Forsikringen gjelder for ingeniører og arkitekter som arbeider med prosjektering og rådgivning.

Hva dekker forsikringen?

 • Rettslig erstatningsansvar for et økonomisk tap som en kunde eller tredjeperson er påført i forbindelse med prosjekterings- og rådgivningsvirksomhet.
 • Rettslig erstatningsansvar som leier eller bruker av kontorlokale for fysisk skade på person eller ting.  

Dekninger som kan kjøpes i tillegg:

 • Ansvarsforsikring for droner

Speditør

Forsikringen omfatter erstatningsansvar for speditør, fraktfører eller terminalholder i overenstemmelse med Nordisk Speditørforbunds Alminnelige bestemmelser, NSAB 2015.

Hva dekker forsikringen?

 • Rettslig erstatningsansvar for skade på gods eller tap av gods som speditøren har i sin varetekt.
 • Rettslig erstatningsansvar som leier eller bruker av kontorlokale for fysisk skade på person eller ting.

Tilleggsdekninger som kan kjøpes:

 • Riktig utlevering

Advokater

Forsikringen beskytter advokatvirksomheten. Sikkerhetsstillelse dekkes i samsvar med lovkrav.

Hva dekker forsikringen?

 • Sikkerhetsstillelse overfor Finanstilsynet.
 • Advokatens rettslige erstatningsansvar for formueskade som sikrede kan pådra seg overfor oppdragsgiver eller tredjemann.
 • Rettslig erstatningsansvar som leier eller bruker av kontorlokale for fysisk skade på person eller ting.

Eiendomsmegler

Forsikringen beskytter eiendomsmeglervirksomheten. Sikkerhetsstillelse dekkes i samsvar med lovkrav.

Hva dekker forsikringen:

 • Sikkerhetsstillelse overfor Finanstilsynet 
 • Eiendomsmeglerforetakets rettslige erstatningsansvar for formueskade som sikrede kan pådra seg overfor oppdragsgiver eller tredjemann. 
 • Megleroppdrag for fast eiendom i Norge. 
 • Rettslig erstatningsansvar som leier eller bruker av kontorlokale for fysisk skade på person eller ting.