Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Tre personer på arbeidsmøte

Profesjonsansvarsforsikring

Profesjonsansvarsforsikring (formueskadeforsikring) beskytter dersom firmaet holdes erstatningsansvarlig for et økonomisk tap som en kunde eller tredjeperson er påført.

Få tilbud - helt enkelt

Ring meg opp

Profesjonsansvarsforsikring

Ingeniører og Arkitekter 

Forsikringen gjelder for ingeniører og arkitekter som arbeider med prosjektering og rådgivning.

Hva dekker forsikringen?

 • Rettslig erstatningsansvar for et økonomisk tap som en kunde eller tredjeperson er påført i forbindelse med prosjekterings- og rådgivningsvirksomhet.
 • Rettslig erstatningsansvar som leier eller bruker av kontorlokale for fysisk skade på person eller ting.  

Dekninger som kan kjøpes i tillegg:

 • Ansvarsforsikring for droner

Speditør

Forsikringen omfatter erstatningsansvar for speditør, fraktfører eller terminalholder i overenstemmelse med Nordisk Speditørforbunds Alminnelige bestemmelser, NSAB 2015.

Hva dekker forsikringen?

 • Rettslig erstatningsansvar for skade på gods eller tap av gods som speditøren har i sin varetekt.
 • Rettslig erstatningsansvar som leier eller bruker av kontorlokale for fysisk skade på person eller ting.

Tilleggsdekninger som kan kjøpes:

 • Riktig utlevering

Advokater

Forsikringen beskytter advokatvirksomheten. Sikkerhetsstillelse dekkes i samsvar med lovkrav.

Hva dekker forsikringen?

 • Sikkerhetsstillelse overfor Finanstilsynet.
 • Advokatens rettslige erstatningsansvar for formueskade som sikrede kan pådra seg overfor oppdragsgiver eller tredjemann.
 • Rettslig erstatningsansvar som leier eller bruker av kontorlokale for fysisk skade på person eller ting.

Eiendomsmegler

Forsikringen beskytter eiendomsmeglervirksomheten. Sikkerhetsstillelse dekkes i samsvar med lovkrav.

Hva dekker forsikringen:

 • Sikkerhetsstillelse overfor Finanstilsynet 
 • Eiendomsmeglerforetakets rettslige erstatningsansvar for formueskade som sikrede kan pådra seg overfor oppdragsgiver eller tredjemann. 
 • Megleroppdrag for fast eiendom i Norge. 
 • Rettslig erstatningsansvar som leier eller bruker av kontorlokale for fysisk skade på person eller ting.