Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Tre personer på arbeidsmøte

Profesjonsansvarsforsikring

Profesjonsansvarsforsikring (formueskadeforsikring) beskytter dersom firmaet holdes erstatningsansvarlig for et økonomisk tap som en kunde eller tredjeperson er påført.

Få tilbud - helt enkelt

Ring meg opp

Profesjonsansvarsforsikring

Ingeniører og Arkitekter 

Forsikringen gjelder for ingeniører og arkitekter som arbeider med prosjektering og rådgivning.

Hva dekker forsikringen?

 • Rettslig erstatningsansvar for et økonomisk tap som en kunde eller tredjeperson er påført i forbindelse med prosjekterings- og rådgivningsvirksomhet.
 • Rettslig erstatningsansvar som leier eller bruker av kontorlokale for fysisk skade på person eller ting.  

Dekninger som kan kjøpes i tillegg:

 • Ansvarsforsikring for droner

Speditør

Forsikringen omfatter erstatningsansvar for speditør, fraktfører eller terminalholder i overenstemmelse med Nordisk Speditørforbunds Alminnelige bestemmelser, NSAB 2015.

Hva dekker forsikringen?

 • Rettslig erstatningsansvar for skade på gods eller tap av gods som speditøren har i sin varetekt.
 • Rettslig erstatningsansvar som leier eller bruker av kontorlokale for fysisk skade på person eller ting.

Tilleggsdekninger som kan kjøpes:

 • Riktig utlevering

Advokater

Forsikringen beskytter advokatvirksomheten. Sikkerhetsstillelse dekkes i samsvar med lovkrav.

Hva dekker forsikringen?

 • Sikkerhetsstillelse overfor Finanstilsynet.
 • Advokatens rettslige erstatningsansvar for formueskade som sikrede kan pådra seg overfor oppdragsgiver eller tredjemann.
 • Rettslig erstatningsansvar som leier eller bruker av kontorlokale for fysisk skade på person eller ting.

Eiendomsmegler

Forsikringen beskytter eiendomsmeglervirksomheten. Sikkerhetsstillelse dekkes i samsvar med lovkrav.

Hva dekker forsikringen:

 • Sikkerhetsstillelse overfor Finanstilsynet 
 • Eiendomsmeglerforetakets rettslige erstatningsansvar for formueskade som sikrede kan pådra seg overfor oppdragsgiver eller tredjemann. 
 • Megleroppdrag for fast eiendom i Norge. 
 • Rettslig erstatningsansvar som leier eller bruker av kontorlokale for fysisk skade på person eller ting.