Vi opplever ustabilitet i systemene våre. Det vil fortsatt være mulig å melde skade på nett. 

Bussforsikring

Bussforsikring

Bussforsikring kan kjøpes for kjøretøy som er registrert som buss, og kjører rute- og konsesjonstrafikk.

Få tilbud

Chat med oss
Ring meg opp

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring er lovpålagt for alle registrerte kjøretøy. En ansvarsforsikring dekker skade du påfører andre. Den dekker ikke skade på egen buss.

Egenandel: Ingen. 

Kasko

Kasko dekker skader på egen buss ved utforkjøring, hærverk, velting og kollisjon. Kasko dekker også alt som dekkes av en brann-/tyveriforsikring.

Egenandel kan avtales fra kr 10 000. 

Brann/tyveriforsikring

Dette er en forsikring som gir erstatning ved tyveriforsøk eller tyveri av bussen. Forsikringen dekker også skade som skyldes brann eller eksplosjon.

Egenandel: kr 10 000. 

Brannforsikring

Forsikringen dekker skade som skyldes brann eller eksplosjon.

Egenandel:

Redning: Egenandel er 25 prosent av totale utgifter, minimum kr 1 000. 
Glasskade: Egenandel er 35 prosent av skadebeløpet, minimum kr 2 000, maksimum kr 12 000.

Avtale for minimum 20 busser

Tegnes det forsikring for mer enn 20 busser, kan en fast prisordning vurderes. 

Tilleggsdekninger:

Bilsavn 
Kan dekkes som tillegg til kaskoforsikringen. Dekker utbetaling av avtalt dagsbeløp i kroner etter en erstatningsmessig kaskoskade.

Redning 
Kan dekkes som tillegg til kasko, brann/tyveri eller branndekning.

  • Utgifter/merutgifter til hjemreise for fører som følge av skade, upåregnelig driftsstopp, eller tyveri av motorvognen.

  • Utgifter til transport av motorvogn og tilhenger, ved skade eller upåregnelig driftsstopp eller sykdom hos  sjåfør.

  • Utgifter til transport av reservedeler ved upåregnelig driftsstopp utenfor Norge eller Sverige.

Førerulykke 
Erstatning ved død eller varig invaliditet som følge av skade eller uhell med bussen.

Fastmontert utstyr 
Fastmontert utstyr er dekket med inntil kr 10 000 og kan utvides til kr 30 000 eller 100 000.