Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Industriforsikring

Industriforsikring

En industriforsikring er spesielt tilpasset industri- og produksjonsbedrifter.

Få tilbud

Vår industriforsikring gir deg dekning ved brannskade, tyveriskade, vannskade, naturskade eller annen bygningsskade. Du kan utvide industriforsikringen til å dekke avbruddstap og husleietap etter en erstatningsmessig skade.

Industriforsikring dekker:

 • Bygning

 • Rekonstruksjon av data og programvare, arkiver, manuskripter, yrkestegninger

 • Påbud fra offentlig myndighet

 • Riving, rydding og bortkjøring av rester etter skade

 

Industriforsikring kan utvides til å dekke:

 • Maskiner, løsøre og inventar

 • Varer

 • Plasthall

 • Avbrudd

 • Ekstrautgifter til å opprettholde drift etter skade

 • Husleieforsikring

 • Bygningsmessig innredning i leide lokaler

 • Fryseskader på varer

 • Varer hvor som helst

 • Interesse i fremmed virksomhet

 • Lønn til ansatte

 • Tyveri av biler lagret ute

 

Egenandel:

 • Fra 15 000 kroner

 

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. Last ned utfyllende produktvilkår eller åpne et produktsammendrag (IPID).

 

Relaterte forsikringer:

Alminnelig ansvarsforsikring 
Maskinforsikring