Industriforsikring

Industriforsikring

En industriforsikring er spesielt tilpasset industri- og produksjonsbedrifter.

Få tilbud

Ring meg opp

Vår industriforsikring gir deg dekning ved brannskade, tyveriskade, vannskade, naturskade eller annen bygningsskade. Du kan utvide industriforsikringen til å dekke avbruddstap og husleietap etter en erstatningsmessig skade.

Industriforsikring dekker:

 • Bygning

 • Rekonstruksjon av data og programvare, arkiver, manuskripter, yrkestegninger

 • Påbud fra offentlig myndighet

 • Riving, rydding og bortkjøring av rester etter skade

 

Industriforsikring kan utvides til å dekke:

 • Maskiner, løsøre og inventar

 • Varer

 • Plasthall

 • Avbrudd

 • Ekstrautgifter til å opprettholde drift etter skade

 • Husleieforsikring

 • Bygningsmessig innredning i leide lokaler

 • Fryseskader på varer

 • Varer hvor som helst

 • Interesse i fremmed virksomhet

 • Lønn til ansatte

 • Tyveri av biler lagret ute

 

Egenandel:

 • Fra 15 000 kroner

 

Relaterte forsikringer:

Alminnelig ansvarsforsikring 
Maskinforsikring