Reiseforsikring for bedrifter

10% NETTRABATT

Reiseforsikring for bedrifter

Reise Ekstra gjelder i hele verden på reiser med opp til 3 måneders varighet. Utvidet reisevarighet kan avtales. Tryg Alarm bistår med medisinsk og praktisk rådgivning 24 timer i døgnet.

Beregn pris

Ring meg opp
Få tilbud

Hva dekker Reise Ekstra?

 

Reise Ekstra

En av markedets beste reiseforsikring for bedrift. Gjelder på tjenestereiser - dekning på fritidsreiser kan tilvelges. Særlig god for reisesyke, avbestilling og reisegods. Du velger selv om du vil ha egenandel.

 Bestill tilbud
Gjelder for reiser i hele verden
ja
3 måneder (kan utvides til inntil 12 måneder)
Tap eller skade på all bagasje dekkes med inntil 100.000 kr per sikret.

ja
100.000 kr per sikret

Blir transporten utsatt eller innstilt dekkes 50.000 kr for ny billett og overnatting. Kun overnatting - uten behov for ny billett, erstattes med maksimalt 3.000 kr. Brukes privat bil, erstattes 2,50 kr per kilometer.
ja
50.000 kr
Vi gir erstatning når bagasjen er forsinket. (Hvis forsinkelsen skyldes at bagasjen er forbyttet, må den være borte i minimum 4 timer)
ja
5.000 pr. pers.
Blir den forsikrede syk på reise, erstattes nødvendige utgifter knyttet til dette.
ja
ubegrenset
og erstatningsreise
Tryg dekker avbestilling av en reise om den forsikrede, eller den eneste medreisende til den forsikrede, blir rammet av alvorlig sykdom eller ulykke med inntil 100.000 kr per sikret.
ja
100.000 kr per sikret (inntil 1.500 kroner per døgn per person)
Reisen hjem er dekket hvis den forsikrede oppholder seg i et område hvor det oppstår; krig, terrorhandlinger, naturkatastrofer eller epidemier.
ja
ubegrenset
Egenandel blir erstattet ved skade eller tyveri av leiebil på reise med inntil kr 10.000.
ja
10.000 kr
Skulle den forsikrede pådra seg et erstatningsansvar i egenskap av privatperson, som følge av skade på en annen person eller ting utenfor Norden, dekkes dette med inntil 15. mill. kr.
ja
15 mill. kroner
Advokatbistand i tvister som oppstår de første 3 månedene av en tjenestereise utenfor Norden dekkes med inntil 100.000 kr.
ja
100.000 kroner

Kan kjøpes i tillegg:

 

Reise Ekstra

 

Med Reise Ekstra kan du få erstatning ved varig medisinsk invaliditet inntil 500.000 kroner og dødsfallserstatning inntil 500.000 kroner som skyldes ulykkesskader.
ja
Hvis du skal på reiser som varer lenger enn 3 mnd, må du utvide reisevarigheten i reiseforsikringen din. Reisevarigheten per enkeltreise kan utvides til inntil 12 måneder.
ja

Er du forsikret, men finner ikke reisekortet ditt?
Skriv ut et nytt reisekort her.

Forsikring for utestasjonerte

Har du ansatte som jobber og bor i utlandet? Da bør du ha en forsikring for utestasjonerte.

 • Forsikring for utestasjonerte sikrer dine ansatte, familien og eiendelene deres ved utestasjonering i utlandet.
 • Forsikringen kan settes sammen av ulike dekninger som er tilpasset behovet som den ansatte har.
Les mer om forsikring for utestasjonerte
 • Tryg Alarm

  Ring til oss gratis.
  Øyeblikkelig hjelp hele døgnet i hele verden.

  +47 55 17 10 01

  E-post: trygalarm@tryg.no  
  Faks: +47 55 17 10 03 
  Les mer om Tryg Alarm

  Hvis du ikke trenger akutt hjelp kan du melde skaden etter at du har kommet hjem.

 • Trygg på reise

  Trygs app til iPhone og Android-telefoner gjør det tryggere å være på reise. Du får råd og veiledning ved f.eks:

  • Mistet bagasje eller pass
  • Sykdom
  • Bil i utlandet og leiebil
  • Tyveri
  • Behov for å finne ambassade eller politi
  • Bestille veihjelp ved hjelp av GPS
  • Melde skade 
  • Hente data om bilen fra motorvognregisteret
  • Se hvor bilen er parkert 
  • Og lagringsfunksjonen på Mine dokumenter er forbedret

  Last ned i App Store

  Last ned i Play Store (Android)

Spørsmål og svar: