Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Reiseforsikring for bedrifter

10% NETTRABATT

Reiseforsikring for bedrifter

Reise Ekstra gjelder i hele verden på reiser med opp til 3 måneders varighet. Utvidet reisevarighet kan avtales. Tryg Alarm bistår med medisinsk og praktisk rådgivning 24 timer i døgnet.

Beregn pris

Få tilbud

Hva dekker Reise Ekstra?

Reise Ekstra dekker de ansatte på tjenestereiser. Forsikringen kan utvides til å også dekke fritid og familie

 

 

Reise Ekstra

Reise Ekstra er en av markedets beste reiseforsikring for bedrifter. Den gjelder for ansatte på tjenestereiser. Den kan også utvides til å inkludere fritidsreiser og familie. Du er f.eks. dekket for reisesyke, avbestilling og reisegods. Egenandel er valgfritt. Forsikringssummene gjelder per person per skadetilfelle. Det er ingen øvre sumbegrensning for familie. 

 Bestill tilbud
Gjelder for reiser i hele verden
ja
3 måneder (kan utvides til inntil 12 måneder)
Tap eller skade på all bagasje dekkes med inntil 100.000 kr per sikret.

ja


100.000 kr per sikret

 

Blir transporten utsatt eller innstilt dekkes 50.000 kr for ny billett og overnatting. Kun overnatting - uten behov for ny billett, erstattes med maksimalt 3.000 kr. Brukes privat bil, erstattes 2,50 kr per kilometer.
ja
50.000 kr
Vi gir erstatning når bagasjen er forsinket. (Hvis forsinkelsen skyldes at bagasjen er forbyttet, må den være borte i minimum 4 timer)
ja
10.000 pr. pers.
Blir den forsikrede syk på reise, erstattes nødvendige utgifter knyttet til dette.
ja
ubegrenset
og erstatningsreise
Tryg dekker avbestilling av en reise om den forsikrede, eller den eneste medreisende til den forsikrede, blir rammet av alvorlig sykdom eller ulykke med inntil 100.000 kr per sikret.
ja
100.000 kr per sikret (inntil 1.500 kroner per døgn per person)
Reisen hjem er dekket hvis den forsikrede oppholder seg i et område hvor det oppstår; krig, terrorhandlinger, naturkatastrofer eller epidemier.
ja
ubegrenset
Egenandel blir erstattet ved skade eller tyveri av leiebil på reise med inntil kr 20.000.
ja
20.000 kr
Skulle den forsikrede pådra seg et erstatningsansvar i egenskap av privatperson, som følge av skade på en annen person eller ting utenfor Norden, dekkes dette med inntil 15. mill. kr.
ja
15 mill. kroner
Advokatbistand i tvister som oppstår de første 3 månedene av en tjenestereise utenfor Norden dekkes med inntil 100.000 kr.
ja
100.000 kroner

 

Kan kjøpes i tillegg:

 

Reise Ekstra

 

Med Reise Ekstra kan du få erstatning ved varig medisinsk invaliditet inntil 500.000 kroner og dødsfallserstatning inntil 500.000 kroner som skyldes ulykkesskader.
ja
Hvis du skal på reiser som varer lenger enn 3 mnd, må du utvide reisevarigheten i reiseforsikringen din. Reisevarigheten per enkeltreise kan utvides til inntil 12 måneder.
ja

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. Last ned utfyllende produktvilkår eller åpne et produktsammendrag (IPID).
 

Er du forsikret, men finner ikke reisekortet ditt?
Skriv ut et nytt reisekort her.

Spørsmål og svar:

 • Tryg Alarm

  Ring til oss gratis.
  Øyeblikkelig hjelp hele døgnet i hele verden.

  +47 55 17 10 01

  E-post: trygalarm@tryg.no  
  Faks: +47 55 17 10 03 
  Les mer om Tryg Alarm

  Hvis du ikke trenger akutt hjelp kan du melde skaden etter at du har kommet hjem.