Reiseforsikring for bedrifter

Reiseforsikring bedrifter

Reise Ekstra gjelder i hele verden på reiser med opp til 3 måneders varighet. Tryg Alarm bistår med medisinsk og praktisk rådgivning 24 timer i døgnet. Utvidet reisevarighet kan avtales.

Få tilbud

Ring meg opp
Chat med oss

 • Ubegrenset sum for familie

 • Best på verdigjenstander

 • Inntil 365 dager reisevarighet

Forsikringssummer

Avbestilling100.000 kr
Forsinkelse50.000 kr (forsinket fremmøte)
2.000 kr (forsinket avgang)
5.000 kr (4 t forsinket bagasje)
Reisegods100.000 kr. Kan utvides til 130.000 kr. (forsikredes ting)
15.000 kr (arbeidsgivers ting)
ReisesykeUbegrenset for forsikrede
HjemtransportUbegrenset
Reiseavbrudd & Erstatningsreise100.000 kr
EvakueringUbegrenset
Privatansvar15. mill kr
Rettshjelp20.000 kr
Bruk av egen bil2,50 kr/km
Egenandel leiebil8.000 kr
Ulykke (valgfri)Behandlingsutgifter: 5 % av sum
Voksne: 500.000 kr (invaliditet og død)
Barn: 500.000 kr (invaliditet)
Barn: 100.000 kr (død)
EgenandelIngen (unntatt ved flere gangers tap av mobiltelefon)
Reisevarighet3 måneder (kan utvides til 12 måneder)

Dekninger:

 • Avbestillingsforsikring inntil 60 000 kroner per person

 • Kompensasjon for avbrutt reise

 • Hjemtransport hvis forsikrede eller nær familie rammes av alvorlig sykdom, skade eller død

 • Forsinket bagasje

 • Forsinkelse i reiseruten  

 • Tapt bagasje inntil 50 000 kroner per person

 • Reisesyke

 • Reiseansvar og rettshjelp

 • Retur og remplassering ved tjenestereise (utgifter til å sende en erstatter)

 • Tryg Alarm – døgnbemannet alarmsentral ved uhell på reise

 

Kan utvides til å dekke:

 • Ulykkesforsikring ved invaliditet eller død

 • Forhøyet erstatning for reisegods

 

Egenandel:

 • Det er ingen egenandel, bortsett fra ved gjentatte skadetilfeller på mobiltelefon.

Forsikring for utestasjonerte

Har du ansatte som jobber og bor i utlandet?

Da bør du ha en forsikring for utestasjonerte.

 • Forsikring for utestasjonerte sikrer dine ansatte, familien og eiendelene deres ved utestasjonering i utlandet.
 • Forsikringen kan settes sammen av ulike dekninger som er tilpasset behovet som den ansatte har.
Les mer

Spørsmål og svar:

 • Reiseforsikringen gjelder for ansatte på tjenestereise. Familie er medforsikret på ferie- og fritidsreiser hvis dekning for dette er kjøpt.

 • Reiseforsikringen gjelder i hele verden for reiser inntil 3 måneder. Den gjelder fra den dagen man reiser fra hjemstedet i Norge til man er tilbake på samme sted.

 • Forsikringen gjelder ikke hjemme eller på arbeidssted/undervisningssted i arbeidstid/undervisningstid.

 • Ja. Vi gir erstatning hvis bagasjen blir forsinket.

 • Ja. Avbestillingsforsikring på grunn av blant annet sykdom, dødsfall eller andre alvorlige hendelser i familien er inkludert.

 • Ja. Vi forutsetter da at reiseforsikringen ble tegnet før depositum ble betalt.

 • Du kan i så fall tegne en fortsettelsesforsikring som gjelder i inntil 12 måneder.

 • Hvis du trenger nye reisekort kan du ta kontakt på telefon 21 99 93 91.

  Det tar ca. tre uker før du mottar nye kort i posten. Dersom det haster kan vi utstede midlertidige reisekort.

 • Kontakt Tryg Alarm hvis du trenger akutt hjelp ved sykdom eller ulykke. Tryg Alarm har et eget legekorps og et kontaktnett av leger over hele verden.

  Tryg Alarm: 
  Tel: +47 55 17 10 01 
  E-post: trygalarm@tryg.no  
  Fax: +47 55 17 10 03

  Hvis du ikke trenger akutt hjelp kan du melde skaden etter at du har kommet hjem.

 • Tryg Alarm kan gi akutt økonomisk hjelp innen for rammen av det som er avtalt i reiseforsikringen. Endelig oppgjør foretas etter at du har kommet hjem.

 • Kontakt våre eksperter på reiseforsikring på 21 99 93 91.

 • Reisekort

  Er du forsikret, men finner ikke reisekortet ditt?

  Skriv ut et nytt reisekort her

  Legg inn navn, avtalenummer og forsikringsdekning (tjeneste- og/eller fritidsreise).

Tryg Alarm

Ring til oss gratis 
Øyeblikkelig hjelp hele døgnet i hele verden

+47 55 17 10 01

E-post: trygalarm@tryg.no  
Faks: +47 55 17 10 03 
Les mer om Tryg Alarm

Hvis du ikke trenger akutt hjelp kan du melde skaden etter at du har kommet hjem.