Næringslivsforsikring

Med en god næringslivsforsikring sikrer du driften hvis noe uforutsett skulle skje.

Få tilbud

Ring meg opp

Næringslivsforsikring

Vår næringslivsforsikring er en forsikring for maskiner, varer og eiendeler tilhørende din bedrift. Næringslivsforsikring passer for små og mellomstore handels-, service-, og kontorbedrifter. Forsikringen er fleksibel og kan tilpasses slik du vil ha den.

Forsikringen gir dekning for skader som følge av:

 • Brann
 • Tyveri
 • Vannskade
 • Hærverk
 • Naturskade

Egenandel:

Fra 6 000 kroner

Næringslivsforsikring utvides til å dekke:

 • Ytre skader på maskiner og løsøre
 • Sesongvarer (varer i tiden)
 • Frysevarer/ kjølevarer
 • Bærbart elektronisk utstyr
 • Lønn til ansatte
 • Utstyr kasko
 • Ekstrautgifter
 • Tyveri av motorvogn og båter

Næringslivsforsikring omfatter ikke bygninger. Dette forsikres gjennom en egen huseierforsikring 

Last ned sammendrag av produktinnholdet (IPID-dokument)

Få tilbud

Relaterte forsikringer

Alminnelig ansvarsforsikring 
Transportforsikring for handelsvarer 
Huseierforsikring for næringsbygg 
Huseierforsikring for bolig 

 

Kundefordeler

Dine kundefordeler

Som bedriftskunde har du tilgang til en rekke fordeler:
 • Sikring og forsikring – samarbeidet mellom Tryg og Nokas gir din bedrift den beste totalløsningen for sikring og forsikring.
 • Oppgjørsgaranti – vi garanterer skadeoppgjør innen 10 virkedager. Bryter vi løftet, dekker vi egenandelen din.
 • Dekningsgaranti - har du fått nye ansatte eller kjøpt nye eiendeler, men glemt å melde ifra til oss? Ingen grunn til bekymring, vi dekker det uteglemte fram til neste forfall.
Les mer om dine fordeler