Sykdomsforsikring for bedrifter

En sykdomsforsikring for bedrifter dekker sykdom som ikke er yrkessykdom, og er et viktig tillegg til yrkesskadeforsikringen.

Få tilbud

Ring meg opp

Hva dekker en sykdomsforsikring for bedrifter?

En sykdomsforsikring gir dine ansatte erstatning ved sykdom som ikke dekkes av en vanlig yrkesskadeforsikring. Forsikringen kan gi utbetaling ved varig arbeidsuførhet og/eller varig medisinsk invaliditet.

Utvide forsikringen?

Hvis du ønsker at dine ansatte også skal være forsikret ved dødsfall uansett årsak bør du også kjøpe en Gruppelivsforsikring.

Dekninger:

- Arbeidsuførhet: forsikringssum er valgfri inntil 22G. Eventuelt erstatningsbeløp avhenger av arbeidsuførhet, inntekt og alder.

- Menerstatning: forsikringssum er valgfri inntil 40G (aldersavhengig) og 25G (aldersavhengig). Eventuelt erstatningsbeløp avhenger av grad av invaliditet.

G = Grunnbeløpet i Folketrygden. Beløpene finner du her (Arbeids og velferdsetaten)  

 

Relaterte forsikringer:

Behandlingsforsikring 
Kritisk sykdomsforsikring 
Gruppeliv

 

Se også: 

Tryg Legehjelp 
24 timer i døgnet – 365 dager i året.

Dekker utgifter og tap i alle sykdomsfasene

Sykdom og skader kan gi utfordringer for både bedriften og de ansatte. Derfor har Tryg personforsikringer som er tilpasset ulike bedrifter og ulike sykdomsfaser. Dette gjør det mulig å velge det som passer best for bedriften din.

Slik kan våre forsikringer påvirke den økonomiske balansen:

  • Få den sykemeldte raskt tilbake i jobb med Behandlingsforsikring
  • Få dekket mange av bedriftens utgifter for perioden med sykemelding hos ansatte gjennom en Sykeavbruddsforsikring
  • Sørg for ansattes personlige økonomi med forsikring for Ulykke, Kritisk Sykdom, Gruppeliv og Sykdom.
  • Overhold lovpålagt forsikringsplikt med Yrkesskadeforsikring og Obligatorisk Tjenestepensjon.