Vi opplever ustabilitet i systemene våre. Det vil fortsatt være mulig å melde skade på nett. 

Sykdomsforsikring

En sykdomsforsikring dekker sykdom som ikke er yrkessykdom, og er et viktig tillegg til yrkesskadeforsikringen.

Få tilbud

Chat med oss
Ring meg opp

Hva dekker en sykdomsforsikring?

En sykdomsforsikring gir dine ansatte erstatning ved sykdom som ikke dekkes av en vanlig yrkesskadeforsikring. Forsikringen kan gi utbetaling ved varig arbeidsuførhet og/eller varig medisinsk invaliditet.

Utvide forsikringen?

Hvis du ønsker at dine ansatte også skal være forsikret ved dødsfall uansett årsak bør du også kjøpe en Gruppelivsforsikring.

Dekninger:

- Arbeidsuførhet: forsikringssum er valgfri inntil 22G. Eventuelt erstatningsbeløp avhenger av arbeidsuførhet, inntekt og alder.

- Menerstatning: forsikringssum er valgfri inntil 40G (aldersavhengig) og 25G (aldersavhengig). Eventuelt erstatningsbeløp avhenger av grad av invaliditet.

G = Grunnbeløpet i Folketrygden. Beløpene finner du her (Arbeids og velferdsetaten)  

 

Relaterte forsikringer:

Behandlingsforsikring 
Kritisk sykdomsforsikring 
Gruppeliv

 

Se også: 

Tryg Legehjelp 
24 timer i døgnet – 365 dager i året.