Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Transportforsikring for engangstransport

Du kan kjøpe forsikring for en engangstransport av varer eller annet gods. Dette er en transportforsikring som passer både for bedrifter og private.

 

Få tilbud

Hva dekker en transportforsikring for engangstransport?

Dette er en transportforsikring som dekker en enkeltforsendelse av varer og utstyr fra A til B.

Du kan velge mellom to typer vilkår på forsikringen. 
A-vilkår gir best dekning mens C-vilkår gir en begrenset dekning.

A-vilkår:

A-vilkår er en forsikring som dekker alle farer godset kan bli utsatt for, med noen unntak.

Vår transportforsikring dekker:

 • Totaltap – når alt utstyret eller alle varene er borte

 • Manko – når noe mangler eller er stjålet

 • Skade – fysisk beskadigelse som ikke er totaltap eller manko

Kan utvides med tilleggsdekninger for:

 • utgifter til vrakfjerning

 • erstatter sikredes rimelige utgifter til fjerning av forsikrede varer i tilfelle av erstatningsmessig totaltap eller manko

 • kjøle- og frysetransport

 • streik og sabotasje

Egenandel:

 • Fra 6 000 kroner

 

C-vilkår:

C-vilkår gir en mer begrenset transportforsikring som dekker følgende farer:

  • Transportmiddelet blir utsatt for ulykke (sammenstøt, utforkjøring, velting, avsporing)

  • Brann, lynnedslag eller eksplosjon

  • Naturkatastrofer (jordskred, snøskred eller lignende)

  Utvidet transportforsikring?

  Du kan utvide transportforsikringen til å dekke tur/retur av samme vare.

   

  Relaterte forsikringer:

  Transportforsikring for egne varer 
  Transportforsikring for handelsvarer