Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Transportforsikring for engangstransport

Du kan kjøpe forsikring for en engangstransport av varer eller annet gods. Dette er en transportforsikring som passer både for bedrifter og private.

 

Få tilbud

Hva dekker en transportforsikring for engangstransport?

Dette er en transportforsikring som dekker en enkeltforsendelse av varer og utstyr fra A til B.

Du kan velge mellom to typer vilkår på forsikringen. 
A-vilkår gir best dekning mens C-vilkår gir en begrenset dekning.

A-vilkår:

A-vilkår er en forsikring som dekker alle farer godset kan bli utsatt for, med noen unntak.

Vår transportforsikring dekker:

 • Totaltap – når alt utstyret eller alle varene er borte

 • Manko – når noe mangler eller er stjålet

 • Skade – fysisk beskadigelse som ikke er totaltap eller manko

Kan utvides med tilleggsdekninger for:

 • utgifter til vrakfjerning

 • erstatter sikredes rimelige utgifter til fjerning av forsikrede varer i tilfelle av erstatningsmessig totaltap eller manko

 • kjøle- og frysetransport

 • streik og sabotasje

Egenandel:

 • Fra 6 000 kroner

 

C-vilkår:

C-vilkår gir en mer begrenset transportforsikring som dekker følgende farer:

  • Transportmiddelet blir utsatt for ulykke (sammenstøt, utforkjøring, velting, avsporing)

  • Brann, lynnedslag eller eksplosjon

  • Naturkatastrofer (jordskred, snøskred eller lignende)

  Utvidet transportforsikring?

  Du kan utvide transportforsikringen til å dekke tur/retur av samme vare.

   

  Relaterte forsikringer:

  Transportforsikring for egne varer 
  Transportforsikring for handelsvarer