Bygge-, anleggs- og montasjeforsikring

Bygge-, anleggs- og montasjeforsikring

Er du håndverker eller entreprenør bør du ha en god forsikring for arbeidet ditt.

Få tilbud

Ring meg opp

Vår bygge-, anleggs- og montasjeforsikring gjelder på årsbasis for alle dine prosjekter.

Forsikringen dekker alle arbeider du bærer risikoen og har forsikringsplikt for, på årsbasis. Vi gir deg erstatning hvis arbeidet ditt blir rammet av en uforutsett og plutselig skade, eller naturskade.

Dekninger: 

 • Bygge- og montasjearbeid

 • Anleggsarbeid

 • Rehabilitering, ombygging, reparasjon

 • Materialer og utstyr

 • Arbeid bekostet og utført av byggherre

   

Med beløpsgrenser:

 • Maskiner, verktøy og hjelpeutstyr

 • Egne materialer på fast lagersted

 • Brakker og boder

 • Riving, rydding og bortkjøring etter skade

 • Rekonstruksjon av arkiver, manuskripter, yrkestegninger

 • Merutgifter ved offentlige påbud

 • Kontorutstyr

   

Kan utvides til å dekke:

 • De fleste beløpsgrenser kan utvides.

   

Egenandel:

 • Byggearbeid: fra 10 000 kroner

 • Anleggsarbeid: fra 30 000 kroner

 

Relaterte forsikringer:

Alminnelig ansvarsforsikring 
Industriforsikring 
Næringslivsforsikring 
Prosjektforsikring