Cyberforsikring

Cyberforsikring

Mer enn 55 prosent av alle norske bedrifter har vært utsatt for et cyberangrep. Angrepene blir stadig mer omfattende, og kan bli svært kostbare for bedriften.

Få tilbud

Ring meg opp
Chat med oss

 

Mange bedrifter har ikke den nødvendige beredskap som kreves for å håndtere et alvorlig angrep. Trygs Cyberforsikring gir bedriften rask og profesjonell assistanse ved et cyberangrep.

Hva er et cyberangrep? 
Cyberangrep er en ekstern trussel som har til hensikt å skade, forstyrre eller overbelaste datasystemet. Når en ansatt for eksempel åpner et infisert vedlegg i en mail (malware) aktiveres et program i bedriftens datamiljø som kan skade brukerens pc. En utbredt variant er ransomware, som hindrer tilgang til datasystemet, samtidig som det kreves løsepenger for å oppheve hindringen.

Hvorfor Cyberforsikring? 
Vanlige konsekvenser av cyberangrep er at datasystemer slutter å virke eller ikke lenger virker som de skal. Et angrep kan også føre til at kundedata og annen følsom informasjon spres. Dette kan få alvorlige konsekvenser for bedriftens omdømme. 

Avbrudd i den daglige driften medfører ofte økonomisk tap. Kostbare tiltak må iverksettes, ofte med hjelp fra eksterne konsulenter som utreder, gjenoppretter og igangsetter datasystemene som har blitt rammet. Med Trygs Cyberforsikring får du hjelp ved eksterne angrep. 

Også ved systemhavari som skyldes feil i nyinstallert programvare, kan bedriften få hjelp til å finne årsak, opprette normal drift og få erstattet et eventuelt avbrudd i virksomheten.

Profesjonell beredskap 24/7/365 
Ring vår døgnåpne vakttelefon hvis bedriften blir utsatt for et cyberangrep. 
Hver skade er unik og krever ulike tiltak. Derfor samarbeider vi med Charles Taylor, et selskap med et globalt nettverk av eksperter med ulik kompetanse.

 

Eksempler på cyberangrep

Ransomware – hackere krypterer data eller software, og krever løsepenger for å oppheve krypteringen.

DDoS-angrep – blokkerer adgangen til virksomhetens hjemmeside.

Virus/malware – ødelegger data og software. Angrepene kan også føre til spredning av kundedata og annen sensitiv informasjon.

 

Fordeler for din bedrift

Beredskap og eksperthjelp – hjelp til å analysere angrepets omfang og minimere avbrudd i drift – dekker kostnader til undersøkelser/utredning av hendelsen

Utbedring av skade – rekonstruksjon av data og programvare, også i skylagringstjenester

Avbruddserstatning – dekker økonomisk tap ved driftsavbrudd i inntil 120 dager Utpressing/kidnapping – hjelp til å beskytte bedriftens data ved eventuelle trusler om cyberangrep – dekker kostnader og bistand ved utpressing/kidnapping

Omdømmebeskyttelse – varsling og medierådgivning ved spredning av sensitive personopplysninger

Erstatningskrav – erstatning for tredjeparts tap etter brudd på personvernlovgiving, tap av data, avbrudd mv.