Mennesker på gaten

Tilgjengelighetserklæring

Alle skal ha like muligheter til å bruke Tryg.no. Vårt mål er å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Vi skal

 • Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
 • Se til at nettstedet oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0.
 • Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1.
 • Følge forskrift om universell utforming av IKT.

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger

 • Vi har regelmessige arbeidsøkter for å rette opp WCAG-feil.
 • Alle lenkers mål og funksjon fremgår tydelig av lenketeksten.
 • Alt innhold får synlig fokus når du navigerer med tastatur.
 • Du kan forstørre teksten i nettleseren din.
 • Vi skal oppfylle kravene til fargekontraster, overskrifter og lenker.
 • Det vises ledetekster eller instruksjoner når du har skjemaelementer som må fylles ut.

Dette jobber vi med

I 2021 og 2022 prioriterer å få alle våre dokumenter tilfredsstilt i forhold til krav i WCAG 2.0(2.1). I tillegg skal vi oppdatere tryg.no i henhold til nye og endrede krav i WCAG 2.1.

Dette er prioriterte krav som vi jobber med å få løst i løpet av 2021:

 • Nettsidene er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere.
 • Ting skal være kodet slik det ser ut som.
 • Innhold skal presenteres i en meningsfylt rekkefølge.
 • Alle bilder skal beskrives med alternativ tekst.
 • Språket på nettsidene skal være tydelig og forståelig for alle våre brukere.
 • Alle våre videoer med lyd skal ha tilhørende teksting og/eller beskrivende tekst.

Denne erklæringen gjelder ikke subdomener.

Si ifra om manglende tilgjengelighet

Er det noe som ikke fungerer som det skal? Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet!

 

Felter merket med * må besvares