Mennesker på gaten

Tilgjengelighetserklæring

Alle skal ha like muligheter til å bruke Tryg.no. Vårt mål er å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Vi skal

 • Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
 • Se til at nettstedet oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0.
 • Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1.
 • Følge forskrift om universell utforming av IKT.

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger

 • Vi har regelmessige arbeidsøkter for å rette opp WCAG-feil.
 • Alle lenkers mål og funksjon fremgår tydelig av lenketeksten.
 • Alt innhold får synlig fokus når du navigerer med tastatur.
 • Du kan forstørre teksten i nettleseren din.
 • Vi skal oppfylle kravene til fargekontraster, overskrifter og lenker.
 • Det vises ledetekster eller instruksjoner når du har skjemaelementer som må fylles ut.

Dette jobber vi med

I 2021 og 2022 prioriterer å få alle våre dokumenter tilfredsstilt i forhold til krav i WCAG 2.0(2.1). I tillegg skal vi oppdatere tryg.no i henhold til nye og endrede krav i WCAG 2.1.

Dette er prioriterte krav som vi jobber med å få løst i løpet av 2021:

 • Nettsidene er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere.
 • Ting skal være kodet slik det ser ut som.
 • Innhold skal presenteres i en meningsfylt rekkefølge.
 • Alle bilder skal beskrives med alternativ tekst.
 • Språket på nettsidene skal være tydelig og forståelig for alle våre brukere.
 • Alle våre videoer med lyd skal ha tilhørende teksting og/eller beskrivende tekst.

Si ifra om manglende tilgjengelighet

Er det noe som ikke fungerer som det skal? Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet!

 

Felter merket med * må besvares