Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Hus som brenner

Brannforsikring for bedrifter

Du kan kjøpe en egen brannforsikring for bedriftens bygninger, maskiner og løsøre. Dette er en forsikring som dekker brann og naturskade.

Få tilbud

Hva er en brannforsikring for bedrifter?

Hvis du ønsker en forsikring som utelukkende dekker brannrelaterte skader kan du kjøpe en egen brannforsikring. En brannforsikring kan tegnes for bygninger, maskiner og annet løsøre. 

Brannforsikring inngår i de fleste kombinerte forsikringer

Brannforsikring inngår i våre forsikringer for bygg og eiendeler. Disse dekker flere skadetilfeller og gir deg en bedre forsikring av dine bygg og eiendeler.

Brannforsikring for bedrifter dekker:

  • Brann 
  • Nedsoting 
  • Eksplosjon 
  • Lynnedslag 
  • Naturskade 

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. Last ned utfyllende produktvilkår eller åpne et produktsammendrag (IPID).
 

Relaterte forsikringer:

Bygge-, anleggs- og montasjeforsikring 
Huseierforsikring for bolig 
Huseierforsikring for næringsbygg 
Industriforsikring 
Næringslivsforsikring