Vi opplever ustabilitet i systemene våre. Det vil fortsatt være mulig å melde skade på nett. 

Brannforsikring

Brannforsikring

Du kan kjøpe en egen brannforsikring for bedriftens bygninger, maskiner og løsøre. Dette er en forsikring som dekker brann og naturskade.

Få tilbud

Chat med oss
Ring meg opp

Hva er en brannforsikring for bedrifter?

Hvis du ønsker en forsikring som utelukkende dekker brannrelaterte skader kan du kjøpe en egen brannforsikring. En brannforsikring kan tegnes for bygninger, maskiner og annet løsøre. 

Brannforsikring inngår i de fleste kombinerte forsikringer

Brannforsikring inngår i våre forsikringer for bygg og eiendeler. Disse dekker flere skadetilfeller og gir deg en bedre forsikring av dine bygg og eiendeler.

En brannforsikring dekker:

  • Brann

  • Nedsoting

  • Eksplosjon

  • Lynnedslag

  • Naturskade

     

Relaterte forsikringer:

Bygge-, anleggs- og montasjeforsikring 
Huseierforsikring for bolig 
Huseierforsikring for næringsbygg 
Industriforsikring 
Næringslivsforsikring