Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Kriminalitetsforsikring

Kriminalitetsforsikring

En kriminalitetsforsikring dekker tap som skyldes straffbare handlinger begått av egne ansatte.

Få tilbud

Hva dekker en kriminalitetsforsikring?

En kriminalitetsforsikring dekker bedriftens tap som skyldes straffbare handlinger begått av ansatte og tap påført bedriften av andre enn egne ansatte. Forsikringen dekker også tap påført bedriftens kunder av egne ansatte.

Kriminalitetsforsikring dekker blant annet:

  • Underslag
  • Tyveri
  • Bedrageri (herunder datakriminalitet)
  • Utroskap
  • Dokumentforfalskning

 

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. Last ned utfyllende produktvilkår eller åpne et produktsammendrag (IPID).