Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Kriminalitetsforsikring

Kriminalitetsforsikring

En kriminalitetsforsikring dekker tap som skyldes straffbare handlinger begått av egne ansatte.

Få tilbud

Ring meg opp
Chat med oss

Hva dekker en kriminalitetsforsikring?

En kriminalitetsforsikring dekker bedriftens tap som skyldes straffbare handlinger begått av egne ansatte.

Utvidet kriminalitetsforsikring

Du kan utvide kriminalitetsforsikringen til å dekke tap som ansatte påfører kunder. Du kan også utvide forsikringen til å dekke tap som skyldes andre enn egne ansatte.

Kriminalitetsforsikring dekker:

  • Underslag
  • Tyveri
  • Bedrageri (herunder datakriminalitet)
  • Utroskap
  • Dokumentforfalskning

Kan utvides til å dekke:

  • Tap påført bedriftens kunder av egne ansatte
  • Tap påført bedriften av ikke-ansatt