Yrkesskadeforsikring

Lovpålagt for bedrifter

Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring for ansatte er lovpålagt for alle bedrifter. Selvstendig næringsdrivende kan kjøpe frivillig yrkesskadeforsikring.

Få tilbud

Ring meg opp
Chat med oss

En yrkesskadeforsikring er en personalforsikring som gjelder ved: 

  • Skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke.

  • Skade og sykdom som anses som yrkessykdommer.

 

En yrkesskadeforsikring dekker:

  • Løpende og fremtidige utgifter.

  • Løpende og fremtidig inntektstap.

  • Ménerstatning (som følge av varig medisinsk invaliditet).

  • Erstatning til etterlatte ved dødsfall.

Erstatningsutmålingen følger Lov om yrkesskadeforsikring

 

Egenandel:

Det er ingen egenandel på yrkesskadeforsikring.

Prøv vår kalkulator. Den gir en forenklet fremstilling av hva du eller dine etterlatte vil få i erstatning som følge av ulykke i arbeidstiden eller yrkessykdom. 

Kalkulator

Tryg Tilbake – veien tilbake til jobb

En del av personforsikringen i Tryg.
Det handler om å komme trygt tilbake på jobb etter en skade. 

Les mer om Tryg Tilbake

 Tryg Tilbake Brosjyre 
 Tryg Tilbake Faktark