Yrkesskadeforsikring

Lovpålagt for bedrifter

Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring for ansatte er lovpålagt for alle bedrifter. Selvstendig næringsdrivende kan kjøpe frivillig yrkesskadeforsikring.

Få tilbud

Ring meg opp
Chat med oss

Yrkesskadeforsikring

Vår yrkesskadeforsikring gjelder ved skader og sykdom som er forårsaket av arbeidsulykke eller som anses som yrkessykdommer.

Hva dekker Yrkesskadeforsikring?

  • Løpende og fremtidige utgifter.
  • Løpende og fremtidig inntektstap.
  • Menerstatning (som følge av varig medisinsk invaliditet).
  • Erstatning til etterlatte ved dødsfall.

Erstatningsutmålingen følger "Lov om yrkesskadeforsikring"

Er du usikker på hva du vil få igjen på forsikringen? Vår kalkulator gir deg en forenklet fremstilling av hva du eller dine etterlatte vil få i erstatning som følge av ulykke i arbeidstiden eller yrkessykdom. Ta meg til kalkulatoren!

Tryg Tilbake - en del av personforsikringen i Tryg

Det handler om å komme trygt tilbake på jobb etter en skade.

I Tryg har vi etablert en tverrfaglig kompetansegruppe som vi kaller Tryg Tilbake. I utvalgte tilfeller hvor sykeforløpet ser ut til å strekke seg over lang tid, kan gruppen ta hånd om deg fra skaden skjer til du er trygt tilbake i arbeid.

Les mer om Tryg Tilbake

 Tryg Tilbake Brosjyre 
 Tryg Tilbake Faktaark

Dine kundefordeler

Som bedriftskunde har du tilgang til en rekke fordeler:

  • Sikring og forsikring – samarbeidet mellom Tryg og Nokas gir din bedrift den beste totalløsningen for sikring og forsikring.
  • Oppgjørsgaranti – vi garanterer skadeoppgjør innen 10 virkedager. Bryter vi løftet, dekker vi egenandelen din.
  • Dekningsgaranti - har du fått nye ansatte eller kjøpt nye eiendeler, men glemt å melde ifra til oss? Ingen grunn til bekymring, vi dekker det uteglemte fram til neste forfall.
  • DNA merking – som bedriftskunde i Tryg får du rabatt på SelectaDNA merkingskit og DNA overfallsspray.
Les mer om dine fordeler