Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Boligblokk

Huseierforsikring for bolig

En huseierforsikring for bolig gjelder for bygninger med minst tre boenheter. Dette er en forsikring for deg som bor i sameie eller privat borettslag.

Få tilbud

Hva dekker en huseierforsikring for bolig?

Vår huseierforsikring for bolig gir deg dekning ved brann, tyveri, vannskade, naturskade og annen bygningsskade.

Forsikringen dekker også huseieransvar og gir erstatning for husleietap.

 

Hvem passer en huseierforsikring for?

Forsikringen passer godt for sameier, private borettslag og bolighus, i tillegg til næringsbygg beregnet for overnatting, som for eksempel hotell.

Forsikringen kan også gjelde tilknyttet garasjeanlegg.

 

Tilpass forsikringen

Du kan utvide en huseierforsikring til å dekke inventar og løsøre, rettshjelp og kunstnerisk utsmykning.

Du kan også utvide erstatningssummer på husleietap og påbud.

 

Huseierforsikring for bolig dekker:

 • Bygning

 • Hageanlegg og utvendig vannbasseng

 • Huseieransvar

 • Husleietap

 • Riving, rydding og bortkjøring av rester etter skade

   

Kan utvides til å dekke:

 • Inventar og løsøre

 • Utvidelse av husleietap

 • Utvidelse av påbud fra offentlig myndighet

 • Kunstnerisk utsmykning

 • Rettshjelp

 • Styreansvar

 • Bygningstekniske installasjoner

 • Skadedyrforsikring for bolig

 • Råte og skadedyrforsikring for bolig

 

Egenandel:

 • Fra 6 000 kroner

 

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. Last ned utfyllende produktvilkår eller åpne et produktsammendrag (IPID).