Vi oppdaterer systemene våre. Skadeskjemaer, innlogging og andre funksjoner kan derfor være ustabile. Kontakt oss for å få tilbud på forsikring.

Transportforsikring for handelsvarer

En transportforsikring som dekker all varetransport for bedriften i inn- og utland. Vår transportforsikring er i samsvar med Incoterms 2010 og kan tilpasses din bedrift.


Få tilbud

Hva dekker en transportforsikring for handelsvarer?

Dette er en transportforsikring som dekker all transport i inn- og utland der firmaet bærer risikoen eller har forsikringsplikt (i henhold til Incoterms 2010). Forsikringen gjelder på årsbasis.

Du kan velge mellom to typer vilkår på forsikringen.

A-vilkår

A-vilkår er en forsikring som dekker alle farer godset kan bli utsatt for, med noen unntak.

C-vilkår

Velger du C-vilkår gir en begrenset transportforsikring som dekker følgende farer:

 • Transportmiddelet blir utsatt for ulykke (sammenstøt, utforkjøring, velting, avsporing)

 • Brann, lynnedslag eller eksplosjon

 • Naturkatastrofer (jordskred, snøskred e.l)

Incoterms 2010

Incoterms 2010 er standardiserte leveringsbetingelser for internasjonal transport. Vi anbefaler at du følger disse. Transportforsikring for handelsvarerLast ned brosjyre for Incoterms 2010 her

En transportforsikring som dekker all varetransport for bedriften i inn- og utland.

Vår transportforsikring er i samsvar med Incoterms 2010 og kan tilpasses din bedrift.

Vår transportforsikring dekker:

 • Totaltap – når alt utstyret eller alle varene er borte

 • Manko – når noe mangler eller er stjålet

 • Skade – fysisk beskadigelse som ikke er totaltap eller manko

Kan utvides til å dekke:

 • utgifter til vrakfjerning (fjerning av totalødelagte forsikrede varer)

 • kjøle- og frysetransport

 • kjøle- og frysetransport

 • streik og sabotasje

Egenandel:

 • Fra 6 000 kroner

Relaterte forsikringer:

Transportforsikring for egne varer 
Transportforsikring for engangstransport