Transportforsikring for handelsvarer

En transportforsikring som dekker all varetransport for bedriften i inn- og utland. Vår transportforsikring er i samsvar med Incoterms 2020 og kan tilpasses din bedrift.

Få tilbud

Hva dekker en transportforsikring for handelsvarer?

Dette er en transportforsikring som dekker all transport i inn- og utland der firmaet bærer risikoen eller har forsikringsplikt (i henhold til Incoterms 2020). Forsikringen gjelder på årsbasis.

Du kan velge mellom to typer vilkår på forsikringen.

 

A-vilkår

A-vilkår er en forsikring som dekker alle farer godset kan bli utsatt for, med noen unntak.

 

C-vilkår

Velger du C-vilkår gir en begrenset transportforsikring som dekker følgende farer:

 • Transportmiddelet blir utsatt for ulykke (sammenstøt, utforkjøring, velting, avsporing)
 • Brann, lynnedslag eller eksplosjon
 • Naturkatastrofer (jordskred, snøskred e.l)

 

Incoterms 2020

Incoterms 2020 er standardiserte leveringsbetingelser for internasjonal transport. Vi anbefaler at du følger disse.

Klikk for større bilde:

Incoterms 2020

 

En transportforsikring som dekker all varetransport for bedriften i inn- og utland.
Vår transportforsikring er i samsvar med Incoterms 2020 og kan tilpasses din bedrift.

 

Vår transportforsikring dekker:

 • Totaltap – når alt utstyret eller alle varene er borte
 • Manko – når noe mangler eller er stjålet
 • Skade – fysisk beskadigelse som ikke er totaltap eller manko

 

Kan utvides til å dekke:

 • utgifter til vrakfjerning (fjerning av totalødelagte forsikrede varer)
 • kjøle- og frysetransport
 • streik og sabotasje

 

Egenandel:

 • Fra 6 000 kroner

 

    Relaterte forsikringer:

    Transportforsikring for egne varer 
    Transportforsikring for engangstransport