Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Transportforsikring for bedriftens handelsvarer

En transportforsikring som dekker all varetransport for bedriften i inn- og utland. Vår transportforsikring er i samsvar med Incoterms 2020 og kan tilpasses din bedrift.

Få tilbud

Hva dekker en transportforsikring for handelsvarer?

Dette er en transportforsikring som dekker all transport i inn- og utland der firmaet bærer risikoen eller har forsikringsplikt (i henhold til Incoterms 2020). Forsikringen gjelder på årsbasis.

Du kan velge mellom to typer vilkår på forsikringen.

 

A-vilkår

A-vilkår er en forsikring som dekker alle farer godset kan bli utsatt for, med noen unntak.

 

C-vilkår

Velger du C-vilkår gir en begrenset transportforsikring som dekker følgende farer:

 • Transportmiddelet blir utsatt for ulykke (sammenstøt, utforkjøring, velting, avsporing)
 • Brann, lynnedslag eller eksplosjon
 • Naturkatastrofer (jordskred, snøskred e.l)

 

Incoterms 2020

Incoterms 2020 er standardiserte leveringsbetingelser for internasjonal transport. Vi anbefaler at du følger disse.

Last ned Incoterms (pdf)

 

En transportforsikring som dekker all varetransport for bedriften i inn- og utland.
Vår transportforsikring er i samsvar med Incoterms 2020 og kan tilpasses din bedrift.

 

Vår transportforsikring dekker:

 • Totaltap – når alt utstyret eller alle varene er borte
 • Manko – når noe mangler eller er stjålet
 • Skade – fysisk beskadigelse som ikke er totaltap eller manko

 

Kan utvides til å dekke:

 • utgifter til vrakfjerning (fjerning av totalødelagte forsikrede varer)
 • kjøle- og frysetransport
 • streik og sabotasje

 

Egenandel:

 • Fra 6 000 kroner

 

    Relaterte forsikringer:

    Transportforsikring for egne varer 
    Transportforsikring for engangstransport