Smilende voksent par - Tryg Forsikring

Langvarig sykdom

Langvarig sykdom kan ramme mange av oss . Denne forsikringen vil lette den økonomiske situasjonen i en ellers tøff periode.

Få tilbud

Ring meg opp

Hvorfor kjøpe forsikring for Langvarig sykdom?

Forsikringen bidrar til å avhjelpe økonomiske problemer hvis ansatte eller innehavere rammes av langvarig sykdom.
Forsikringen gir rett til avtalt erstatningsutbetaling ved langvarig sykdom, når forsikrede har vært minst 50 prosent arbeidsufør i den eller de periodene som er avtalt.

Periodene som kan avtales er:

• 18 måneder
• 24 måneder
• 36 måneder
• 48 måneder

Forsikringssummer

Forsikringstaker velger mellom forsikringssum på 1G eller 2G. (G=folketrygdens grunnbeløp).

Ved kjøp gjelder følgende:

Forsikringen kan kjøpes av bedrifter for ansatte og/eller innehaver. Den gjelder frem til valgfri opphørsalder, maksimum 67 år.

Hvis antall forsikrede på avtalen er 5 eller færre, må det avgis helseerklæring i tillegg til arbeidsdyktighetserklæring. Hvis antall forsikrede er 6 eller flere, skal det leveres arbeidsdyktighetserklæring fra arbeidsgiver. Dette kan innebære at forsikringen blir avslått eller godkjent med reservasjon for enkelte sykdommer og tilstander.

Pris

Prisen bestemmes blant annet ut fra størrelsen på forsikringssummene og den ansattes alder.
Kontakt gjerne selgerne våre for et uforpliktende tilbud, eller for mer informasjon om forsikringen.

 

Relaterte forsikringer:

Behandlingsforsikring 
Kritisk sykdomsforsikring 
Gruppeliv

Se også: 

Tryg Legehjelp 
24 timer i døgnet – 365 dager i året.

 

Dekker utgifter og tap i alle sykdomsfasene

Sykdom og skader kan gi utfordringer for både bedriften og de ansatte. Derfor har Tryg personforsikringer som er tilpasset ulike bedrifter og ulike sykdomsfaser. Dette gjør det mulig å velge det som passer best for bedriften din.

Slik kan våre forsikringer påvirke den økonomiske balansen:

  • Få den sykemeldte raskt tilbake i jobb med Behandlingsforsikring
  • Få dekket mange av bedriftens utgifter for perioden med sykemelding hos ansatte gjennom en Sykeavbruddsforsikring
  • Sørg for ansattes personlige økonomi med forsikring for Ulykke, Kritisk Sykdom, Gruppeliv og Sykdom.
  • Overhold lovpålagt forsikringsplikt med Yrkesskadeforsikring og Obligatorisk Tjenestepensjon.