Maskinforsikring

Maskinforsikring

De fleste bedrifter har investert i kostbare maskiner som bør forsikres godt.

Få tilbud

Ring meg opp

Vår maskinforsikring gjelder for de fleste typer maskiner og kan tilpasses din bedrift.

En maskinforsikring gjelder for de fleste typer maskiner og elektronisk utstyr som brukes av produksjons-, service, kontor- og håndverksbedrifter.

Hva dekker en maskinforsikring?

Vi dekker maskinskade, maskinavbrudd ved plutselig og uforutsett skade.

Vil du ha best mulig dekning kan du utvide forsikringen til også å dekke ekstrautgifter og lønn til ansatte etter en skade.

Hva dekkes ikke av en maskinforsikring?

Vi forutsetter at du har tegnet en Næringslivsforsikring eller Industriforsikring for å dekke skade ved brann, naturskade, vannskade og tyveri/hærverk.

 

En maskinforsikring dekker:

  • Maskinskade

  • Plutselig og uforutsett skade

 

Kan utvides til å dekke:

  • Maskinavbrudd

  • Investeringsforsikring (dekker innkjøpte maskiner i avtaleperioden)

  • Ekstra utgifter (for å komme raskt i gang igjen)

  • Lønn til ansatte etter en skade

 

Egenandel:

  • Fra 10 000 kroner

  • Fra 6 000 kroner for bærbart elektronisk utstyr
     

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. Last ned utfyllende produktvilkår eller åpne et produktsammendrag (IPID).

Relaterte forsikringer:

Alminnelig ansvarsforsikring 
Næringslivsforsikring 
Industriforsikring