Natteravnene har en jakke til deg også.

Natteravnene

Natteravning handler om å være til stede for barn og unge når de ferdes ute på kvelds- og nattetid, ta ansvar og vise omsorg når de unge trenger det.

Tryg er hovedsamarbeidspartner for den store og landsdekkende av de to natteravnorganisasjonene som finnes i Norge. Natteravnene Norge er tuftet på frivillig innsats fra foreldre, besteforeldre og andre som ønsker å bidra til trygge byer og lokalsamfunn.

Trygs samarbeid med Natteravnene startet på midten av 90-tallet, og siden da har vi sammen med lokale krefter og det valgte Natteravnrådet bidratt til å få i gang natteravngrupper over hele landet. Per i dag er det ca 260 natteravngrupper tilknyttet Natteravnene Norge.

Natteravnene er et av de beste eksemplene på frivillig innsats fra foreldre og andre voksne som deltar i det offentlige rom [...]
Fra Stortingsmelding nr. 42: Politiets rolle og oppgaver

Vi ønsker at natteravning skal være trygt og gratis for alle som ønsker å delta. Derfor stiller Tryg med nødvendig bekledning, utstyr og materiell uten kostnader for de frivillige. Natteravnene er også forsikret direkte på vei til og fra, samt under ravning.

Natteravnenes tilstedeværelse bidrar til å redusere vold, hærverk og kriminelle handlinger, og de fleste natteravngrupper samarbeider godt med det lokale politiet. Natteravnene regnes i dag som et av Norges største og viktigste voldsforebyggende prosjekt.

 

Vil du vite mer, eller selv gå natteravn?

Gå til Natteravn.no 
Besøk Natteravnene på Facebook

 

Natteravnstiftelsen

Stiftelsen Natteravnene er en selvstendig stiftelse etablert ved gavebrev på kroner 2 millioner fra tidligere Vesta Forsikring, nå Tryg Forsikring.

Natteravnene gjør samfunnet tryggere

Eldbjørg var 82 år da hun bestemte seg for å gå natteravn for å hjelpe andre. Ta del i hennes opplevelser som natteravn her.