Natteravnene

Natteravnene

Natteravning handler om å være til stede for barn og unge når de ferdes ute på kvelds- og nattetid, ta ansvar og vise omsorg når de unge trenger det.

Det handler også om at vi sammen kan være med på å skape trygghet, trivsel og tilhørighet i vårt lokalsamfunn slik at barn og unge får en tryggere oppvekst.

Tryg har vært Natteravnenes hovedsamarbeidspartner siden 1995 og har deltatt aktivt i oppbyggingen av det som i dag er en landsomfattende folkebevegelse med over 370 lokale natteravngrupper.

Natteravnene er et av de beste eksemplene på frivillig innsats fra foreldre og andre voksne som deltar i det offentlige rom [...]
Fra Stortingsmelding nr. 42: Politiets rolle og oppgaver

Vårt mål er at natteravning skal være trygt og gratis for alle som ønsker å delta. Derfor stiller Tryg med nødvendig bekledning, utstyr og materiell uten kostnader for de frivillige. Natteravnene er også forsikret direkte på vei til og fra, samt under ravning.

Natteravnenes tilstedeværelse bidrar også til å redusere vold, hærverk og kriminelle handlinger, og de fleste natteravngrupper samarbeider godt med det lokale politiet. Natteravnene regnes i dag som et av Norges største og viktigste voldsforebyggende prosjekt.

Vil du vite mer, eller selv gå natteravn?

Gå til Natteravn.no 
Besøk Natteravnene på Facebook

 

Natteravnstiftelsen

Stiftelsen Natteravnene er en selvstendig stiftelse etablert ved gavebrev på kroner 2 millioner fra tidligere Vesta Forsikring, nå Tryg Forsikring.

Natteravnene gjør samfunnet tryggere

Eldbjørg var 82 år da hun bestemte seg for å gå natteravn for å hjelpe andre. Ta del i hennes opplevelser som natteravn her.