Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min bedrift, ved melding av skade og kjøp av forsikringer på nett. Vi beklager dette og ber deg prøve igjen senere.

Natteravn-jakke henger på en grå vegg

Natteravning handler om å være til stede for barn og unge når de ferdes ute på kvelds- og nattetid, ta ansvar og vise omsorg når de unge trenger det.

  • Tryg – Natteravnene Norge sin hovedsamarbeidspartner

    Tryg Forsikring er hovedsamarbeidspartner for Natteravnene Norge. Samarbeidet ble innledet på midten av 90-tallet og Tryg har siden da vært en viktig støttespiller for Natteravnene Norge. Som en sentral del av samarbeidet avgir Tryg personalressurser til Natteravnsekretariatet, som holder til ved Trygs norske hovedkontor i Bergen.

    Gjennom økonomisk støtte sørger Tryg for at Natteravnsekretariatet har midler til å kjøpe inn jakker og annet natteravnutstyr som distribueres til natteravngruppene. Som Natteravnenes hovedsamarbeidspartner sponser Tryg også den nasjonale natteravnkonferansen som arrangeres annethvert år i Bergen. Konferansen skal bidra til kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og inspirasjon til det lokale natteravnarbeidet.

  • Natteravnene på et bybanestopp i Bergen

Tryg har opprettet en ulykkes- og kriseforsikring som dekker alle som går natteravn. Forsikringen gjelder under natteravning og direkte på vei til eller fra natteravning. Forsikringen er gratis, og gruppene trenger ikke å foreta seg noe for at de frivillige som går natteravn skal være dekket.

Natteravnene på vakt

Natteravnene Norge

Natteravnene Norge er en sammenslutning av lokale natteravngrupper over hele landet. Natteravnene har grupper helt fra Longyearbyen på Svalbard til helt sør i Norge. De er tilstede i alle de store byene som Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger og i mange lokalsamfunn rundt omkring i Norge.

MC-ravner på vakt

MC-ravnene

MC-ravnene er – som navnet tilsier – natteravner som tar seg frem på motorsykkel. Det finnes grupper med MC-ravner flere steder i landet. Enkelte grupper har også MC-ravner tilknyttet den gående natteravngruppen.