Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Prosjektforsikring

Prosjektforsikring

Er du håndverker, entreprenør eller byggherre bør du ha en god prosjektforsikring.

Få tilbud

Hva dekker en prosjektforsikring?

Prosjektforsikring dekker et enkeltprosjekt du bærer risikoen for innen bygg, anlegg eller montasje. Vi gir deg erstatning hvis arbeidet blir rammet av en uforutsett og plutselig skade eller naturskade.

 

Vil du ha en prosjektforsikring som gjelder hele året?

Da kan du kjøpe vår bygge-, anleggs- og montasjeforsikring. Den dekker alle prosjektene dine på årsbasis.

 

Prosjektforsikring dekker:

 • Bygge- og anleggsarbeid

 • Montasjearbeid ved f.eks montering av maskiner eller produksjonslinjer

 • Rehabilitering, ombygging, reparasjon

 • Arbeid bekostet og utført av byggherre

 

Prosjektforsikring kan utvides til å dekke:

 • Ekstrautgifter

 • Brakker/containere

 • Eksisterende bygning

 • Avbruddstap for byggherre

 

Egenandel:

 • Bygge-/anleggsprosjekt fra 30 000 kroner

 • Montasje fra 10 000 kroner

   

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. Last ned utfyllende produktvilkår eller åpne et produktsammendrag (IPID).
 

Relaterte forsikringer:

Bygge-, anleggs- og montasjeforsikring 
Alminnelig ansvarsforsikring