Kritisk sykdomsforsikring for ansatte

Kritisk sykdomsforsikring for ansatte gir rett til utbetaling ved 16 alvorlige sykdomsdiagnoser.

Få tilbud

Ring meg opp

Kritisk sykdom gir rett til en engangsutbetaling av et på forhånd avtalt beløp, hvis den ansatte blir rammet av alvorlig sykdom, for eksempel kreft.

Den ansatte bestemmer selv hva utbetalingen skal brukes til. Som innehaver av bedriften kan også du være med i forsikringsordningen.

Kritisk sykdomsforsikring for ansatte omfatter 16 diagnoser:

 • Kreft
 • Hjerteinfarkt
 • Hjerteklaffeil
 • By pass/ACB-operasjon
 • Hjerneslag
 • Hjernesvulst
 • Multippel Sklerose (MS)
 • Muskelatrofi
 • Amyotrofisk lateralsklerose (ALS)
 • Nyresvikt med behov for dialyse
 • Organsykdommer med behov for transplantasjon
 • Colostomi (Utlagt tarm)
 • Parkinson før fylte 60 år
 • Blindhet
 • Døvhet
 • Afasi

Kritisk sykdomsforsikring for ansatte kan kjøpes for:

 • ansatte under 67 år
 • bosatt i Norge
 • medlem av norsk folketrygd

Forsikrede må avgi helseerklæring. Opplysningene kan danne grunnlag for reservasjon for enkelte sykdommer og tilstander, eller for å avslå forsikringsdekningen

Egenandel:

 • Det er ingen egenandel på kritisk sykdomsforsikring for ansatte.

Se også:

Tryg Legehjelp 
24 timer i døgnet – 365 dager i året. 

Dekker utgifter og tap i alle sykdomsfasene

Sykdom og skader kan gi utfordringer for både bedriften og de ansatte. Derfor har Tryg personforsikringer som er tilpasset ulike bedrifter og ulike sykdomsfaser. Dette gjør det mulig å velge det som passer best for bedriften din.

Slik kan våre forsikringer påvirke den økonomiske balansen:

 • Få den sykemeldte raskt tilbake i jobb med Behandlingsforsikring
 • Få dekket mange av bedriftens utgifter for perioden med sykemelding hos ansatte gjennom en Sykeavbruddsforsikring
 • Sørg for ansattes personlige økonomi med forsikring for Ulykke, Kritisk Sykdom, Gruppeliv og Sykdom.
 • Overhold lovpålagt forsikringsplikt med Yrkesskadeforsikring og Obligatorisk Tjenestepensjon.