Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Forsikringer for handel, butikk og engros

Varelageret representerer en stor verdi for bedriften. Da må du ha riktig forsikring som inkluderer innbrudd og tyveri fra lager og butikk både ute, inne og ved transport.
Beregn pris Få et tilbud

Lovpålagte forsikringer

 • Yrkesskade

  En yrkesskadeforsikring gir erstatning ved arbeidsulykker og yrkessykdommer. Som selvstendig næringsdrivende/innehaver av bedriften kan du velge å tegne yrkesskadeforsikring på deg selv.

  Les mer om Yrkesskadeforsikring

 • Bilansvar

  Ansvarsforsikring er pålagt for alle registrerte biler. Den dekker personskade og skade du påfører andre. Den dekker ikke skade på eget kjøretøy.

  Les mer om firmabilforsikring

  Kontakt oss om:
  Demonstrasjonsbil
  Utleiebil
  Prøvenummer


Andre anbefalte forsikringer

Ansvar

Ansvarsforsikringen er en trygghet for din bedrift dersom virksomheten påfører andre en skade.

Det kan også tegnes en kriminalitetsforsikring, denne dekker tap som skyldes straffbare handlinger begått av egne ansatte.

Les mer om: Ansvarsforsikring, Kriminalitetsforsikring

Næringslivsforsikring

Dersom du ønsker å sikre bedriftens varer og eiendeler kan du tegne Næringslivsforsikring. Forsikringen kan dekke uregistrerte kjøretøy også på bedriftens ute-område, og du kan velge en løsning som dekker tap ved driftsavbrudd. Driftsavbrudd er bedriftens «livsforsikring» og dekker virksomhetens tap i omsetning etter skade.

Næringslivsforsikring

Ulykke, sykdom og helse

Økonomisk trygghet er viktig for den ansatte og familien. Forsikringer i Tryg sikrer erstatningsutbetaling ved ulykke, arbeidsuførhet eller dødsfall.

Du kan også sikre dine ansatte rask behandling dersom de blir syke eller utsatt for en ulykke. For å sikre bedriften dersom innehaver blir arbeidsufør, kan du tegne forsikring som dekker økonomisk tap.

Les mer om: Gruppeliv, BehandlingsforsikringFritidsulykke

Kjøretøy

I tillegg til ansvarsforsikring for registreringspliktig kjøretøy, kan du utvide forsikringen til å passe med dine behov, for eksempel med kasko eller delkasko. Forsikringen kan dekke også uregistrerte kjøretøy.

Les mer om: Firmabilforsikring, Lastebilforsikring, Lastebiltilhengerforsikring, Traktor- og arbeidsmaskinforsikring

Transport

Dersom ditt firma bærer risikoen eller dine kontrakter gir deg forsikringsplikt for varene under transport, trenger du transportforsikring.

Les mer om:Transportforsikring for handelsvarer, Transportforsikring for egne varer

Bygning

Huseierforsikringen gir deg dekning ved brann, tyveri, vannskade og annen bygningsskade. Du kan utvide forsikringen til å dekke inventar og løsøre som hører til bygningen. Du kan også utvide erstatningssummene på husleietap og påbud.

Huseierforsikring for næringsbygg

Industriforsikringen gir deg dekning ved brann, tyveri, vannskade og annen bygningsskade. Du kan utvide forsikringen til å dekke driften i form av varer, maskiner/inventar/løsøre, avbrudd, lønn, husleieforsikring og en rekke andre tilleggsforsikringer. Du kan også utvide erstatningssummene på påbud, rydding og rekonstruksjon.

Industriforsikring

Maskinforsikring

Maskiner og elektronisk utstyr kan dekkes mot maskinbrudd. Forsikringen kan også gjelde driftsstans.

Maskinforsikring

Reiseforsikring for bedrifter

Reiseforsikringen kan dekke både jobbreiser og utvides til å omfatte ferie og fritid.

Reiseforsikring for bedrifter

Personforsikring for innehaver

For å sikre driften dersom innehaver blir arbeidsufør, kan du tegne forsikring som dekker økonomisk tap.

Les mer om Sykeavbruddsforsikring