Vi opplever ustabilitet i systemene våre. Det vil fortsatt være mulig å melde skade på nett. 

Sykeavbrudd

Sykeavbrudd

Sykeavbruddsforsikring sikrer bedriften avtalt dagpengeerstatning hvis innehaver eller nøkkelpersoner blir syke.

Få tilbud

Chat med oss
Ring meg opp

Sykdom kan bety "et være eller ikke være" for selvstendig næringsdrivende og små bedrifter.

Hva dekker en sykeavbruddsforsikring?

Sykeavbruddsforsikringen dekker bedriftens tap som følge av at innehaver eller nøkkelperson blir sykemeldt.

Hvem bør ha sykeavbruddsforsikring?

Vi anbefaler alle selvstendig næringsdrivende å tegne sykeavbruddsforsikring. Dette gjelder både når sykeavbruddsforsikringen omfatter bedriftseierne selv, og når den omfatter nøkkelpersonell i mindre firma.

Egenandel, karenstid og erstatningstid for sykeavbruddsforsikring

Det er ingen egenandel på sykeavbruddsforsikringen, og du kan selv bestemme hvor lang karenstid og erstatningstid (utbetalingsperiode) du ønsker. Karenstiden kan være på 16, 30, 60 eller 90 dager. Utbetalingsperioden kan på være 30, 60, 90, 180 eller 365 dager.

Dekninger:

  • For firmainnehaver dekker vi løpende driftsutgifter som husleie, strøm, telefon, forsikring, lønnsutgifter eller tap i egen inntekt.

  • For nøkkelperson dekker vi løpende merutgifter som skyldes fravær, for eksempel vikar.

  • Erstatningen utbetales som dagpenger.

Relaterte forsikringer:

Behandlingsforsikring 
Kritisk sykdomsforsikring 
Sykdomsforsikring 
Gruppeliv 
Tryg Legehjelp