Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Forsikringer for bygg og anlegg

Enten du har en bedrift med flere ansatte eller driver et enkeltmannsforetak er forsikring for deg og dine ansatte viktig dersom sykdom eller ulykke skulle oppstå. Dyrt utstyr tilknyttet arbeidsplassen kan også forsikres.
Beregn pris Få et tilbud

Lovpålagte forsikringer

  • Yrkesskade

    En yrkesskadeforsikring gir erstatning ved arbeidsulykker og yrkessykdommer. Som selvstendig næringsdrivende/innehaver av bedriften kan du velge å tegne yrkesskadeforsikring på deg selv.

    Les mer om Yrkesskadeforsikring

Andre anbefalte forsikringer

Ansvar

Ansvarsforsikringen er en trygghet for din bedrift dersom virksomheten påfører andre en skade. 

Les mer om Ansvarsforsikring

Prosjekt, bygg, anlegg og montasje

Du kan velge om du vil forsikre hvert enkelt oppdrag på prosjektforsikring, eller å dekke alle oppdrag på en årsforsikring. Bygge-, anleggs- og montasjeforsikring dekker i tillegg til arbeidet du har påtatt deg å forsikre, også verktøy og varer i egen bil.

Les mer om: Bygge-, anleggs- og montasjeforsikring, Prosjektforsikring

Ulykke, sykdom og helse

Økonomisk trygghet er viktig for den ansatte og familien. Forsikringer i Tryg sikrer erstatningsutbetaling ved ulykke, arbeidsuførhet eller dødsfall.

Du kan også sikre dine ansatte rask behandling dersom de blir syke eller utsatt for en ulykke. For å sikre bedriften dersom innehaver blir arbeidsufør, kan du tegne forsikring som dekker økonomisk tap.

Les mer om: Gruppeliv, Behandlingsforsikring, Sykeavbruddsforsikring

Kjøretøy og arbeidsmaskiner

I tillegg til ansvarsforsikring for registreringspliktig kjøretøy, kan du utvide forsikringen til å passe med dine behov, for eksempel med kasko eller delkasko.

Les mer om: FirmabilforsikringLastebilforsikring, Lastebiltilhengerforsikring, Traktor og arbeidsmaskinforsikring

Eiendeler

Dersom du ønsker å sikre bedriftens eiendeler på kontor og lager dekkes det på en næringslivsforsikring. Maskinskade på større arbeidsmaskiner uten egen fremdrift bør forsikres spesielt.

Les mer om: NæringslivsforsikringMaskinforsikring

Bygning

Huseierforsikringen gir deg dekning ved brann, tyveri, vannskade og annen bygningsskade. Du kan utvide forsikringen til å dekke inventar og løsøre som hører til bygningen. Du kan også utvide erstatningssummene på husleietap og påbud.

Huseierforsikring for næringsbygg

Industriforsikringen gir deg dekning ved brann, tyveri, vannskade og annen bygningsskade. Du kan utvide forsikringen til å dekke driften i form av varer, maskiner/inventar/løsøre, avbrudd, lønn, husleieforsikring og en rekke andre tilleggsforsikringer. Du kan også utvide erstatningssummene på påbud, rydding og rekonstruksjon.

Industriforsikring

Reiseforsikring for bedrifter

Reiseforsikringen kan dekke både jobbreiser og utvides til å omfatte ferie og fritid.

Reiseforsikring for bedrifter