Mekanisk verksted

Som produsent eller leverandør, er du avhengig av at maskinene dine er i drift. I et mekanisk verksted er det viktig å sikre seg mot driftsstans. Når varene sendes fra deg, må du vite at de er forsikret underveis. Ved offshore-arbeid kan det være behov for å sikre ansatte spesielt.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

Anbefalte forsikringer

Bransjerelaterte forsikringer