Nettsiden vår blir snart enda bedre
Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal. Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Mann og kvinne jobber sammen på pc

Innskuddspensjon

I en innskuddspensjon sparer bedriften et bestemt beløp hvert år til de ansattes fremtidige alderspensjon.

Pensjonsinnskuddet er avtalt

Det opprettes en pensjonskonto for hver enkelt ansatt og midlene investeres i et på forhånd avtalt fond. Hvor stor pensjonen blir, avhenger av hvor mye som er spart, hvilken avkastning som oppnås i de fondene det spares i og hvor lenge pensjonen skal utbetales.

En avtale om innskuddspensjon kan kombineres med tilleggsdekningene; uføre-, ektefelle-/samboer- og barnepensjon.

 

Bedriftens fordeler med innskuddspensjon:

  • Full oversikt over pensjonskostnadene og økonomisk forutsigbarhet.

  • Pensjonsforpliktelsen skal ikke balanseføres og pensjonskostnaden er lik betalt innskudd.

  • Innskuddspensjon er uavhengig av folketrygden.

Fordeler for den ansatte:

  • Enkelt og oversiktlig.

  • Større råderett over egne midler.

  • Oppspart alderspensjon går til de etterlatte ved dødsfall.

  • All avkastning tilføres den ansattes konto

Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende

Kan du leve av pensjonen din?
Les mer om pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende her

Fond

Vi har et bredt forvaltningskonsept og noen av verdens ledende fondsforvaltere. Vi tilbyr fondsporteføljer som er spesiallaget for pensjonssparing, og som sikrer et optimalt investeringsforløp i hele sparingsperioden.

I tillegg kan vi tilby over 90 fond med alle typer risiko- og avkastningsprofiler. Ved fondsbasert sparing kan den enkelte medarbeider velge fond, og dermed ha mulighet til selv å påvirke avkastningen, dersom bedriften har åpnet for dette.

Bedriftsdialogen

Har bedriften kjøpt tjenestepensjon av oss eller Nordea? Da kan du logge inn i Bedriftsdialogen for å få oversikten. 

Logg inn