Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Elbilforsikring

Vi har lyttet til elbileiere, og inkludert elbildekningene i den vanlige bilforsikringen (gjelder ansvar, delkasko og kasko).

Hver eneste bil som forsikres hos oss blir vurdert etter våre risikomodeller, slik at du kun betaler for relevante dekninger – uansett hvilken type bil du har.

For å gjøre det mer oversiktlig har vi laget et skille mellom tilleggsdekningene, Bil Ekstra og Elbil Ekstra. Dekninger som kun gjelder bensin-/dieselbiler er inkludert i Bil Ekstra og dekninger som kun er relevant for elbiler er inkludert i Elbil Ekstra.
 

Beregn pris på bilforsikring

Les mer om våre bilforsikringer