1. Tryg Magasinet

Steinsprut og glasskader

En steinsprutskade kan være begynnelsen på en sprekk i frontruten. Vi har derfor tre tips til deg. Bruk teip som førstehjelp, meld skaden til oss og oppsøk nærmeste avtaleverksted så raskt som mulig.

Steinsprutskade på frontrute

Vinter og vår er høysesong for steinsprutskader. Grus i veibanen, og annet rask som kommer frem ved snøsmelting, gjør at risikoen for denne type skade blir ekstra stor.

Piggfrie dekk har mykere gummi enn piggdekk, og steiner fester seg lettere. Når farten øker opp mot 100 kilometer i timen, løsner steinene og slynges opp med stor kraft. Dessverre opplever mange at frontruten blir truffet.

Beskytt skaden med teip

Et godt tips er å ha teip liggende i bilen. En hvilken som helst teip kan fungere, men mange bilverksteder tilbyr gratis steinsprutplaster til beskyttelse av bilglass. Får du et brudd i glasset, setter du på teip eller plaster der ruten er skadet. Da hindrer du at fuktighet og smuss trenger inn og forårsaker ytterligere skade, og du øker sannsynligheten for at ruten blir pen igjen etter reparasjon.

Skade på bilglass er ikke bonusreduserende, men ved skifte av ruten er det egenandel.

For best mulig resultat, anbefaler vi at du får reparert skaden så raskt du kan. Selv en liten skade kan utvikle seg til et større problem, dersom du venter for lenge. Vær spesielt oppmerksom i kuldeperioder, og når det skifter mellom varmt og kaldt vær. Endringer i temperaturen kan føre til at det oppstår spenninger i glasset, og risikoen for at ruten sprekker øker.

Verkstedet gir råd om skaden kan repareres eller om ruten bør skiftes. Dersom ruten har sprukket, har flere enn tre steinsprutskader eller skaden er plassert mindre enn fem centimeter fra kanten av vinduet, er sannsynligheten stor for at glasset må byttes.

Meld skade og velg verksted

Har du delkasko eller kasko og benytter et av våre avtaleverksteder, dekker vi skader på bilens glassruter. Ved reparasjon av glassrute er det ingen egenandel. Egenandelen ved skifte av glassrute kommer frem av forsikringsvilkårene.

Fyll ut skadeskjema på nett og velg ditt nærmeste avtaleverksted.

Meld skade på kjøretøy

Har du firmabil, melder du skade her.