1. Tryg Magasinet

Bonus på bilforsikring

Trygge sjåfører belønnes for skadefri kjøring. Belønningen får du i form av bonus. Jo høyere bonus du har, jo lavere pris får du på bilforsikringen. Hos Tryg får du 40 % startbonus. 

Familie på vei ut av bilen utenfor huset sitt

Hva er bonus?

Bonus er godtgjørelse for skadefri kjøring. Alle over 18 år får bonus på bil-, bobil- og motorsykkelforsikring. Bonus påvirker forsikringsprisen. Høy bonus gir lavere pris, mens lav bonus gir høyere pris. Det er flere forhold som påvirker prisen, så vær oppmerksom på at 50 % bonus, ikke gir 50 % rabatt. Har du hatt skade på bilen og velger å bruke forsikringen kan du gå ned i bonus. Går bonusen under null vil det si at du har malus. Dette gir høyere pris.

Bonus hos Tryg

Du får 40 % startbonus på kjøretøy når du ikke har bonus fra før. Har du allerede en bonus kan vi benytte denne. Bonusen øker med 10 % hvert år du kjører skadefritt, frem til 70 %. Deretter har du 70 % i fem år før du får 75 %. For å oppnå toppbonus, 75 % (6. år) eller 80 %, tar det ytterligere fem år. Bonusen endres når forsikringsavtalen fornyes, altså ved hovedforfallet hvert år. Hvis du ikke benytter en bonus, vil den være gyldig i tre år.

Velg bonussystem

Vi har to ulike bonussystemer og du velger selv hvilket du ønsker å følge.

Bonussystem A: Den høyeste bonusen er 75 % (6. år). Med toppbonus kan man ha én skade uten at det fører til prisøkning. Har du en skade med bonustap endres bonusen fra 75 % (6. år) til 75 % (1. år). Oppstår skade nummer to før du igjen har oppnådd toppbonus 75 % (6. år), får du kun 5 % bonustap. Dette er det mest gunstige systemet ved en potensiell skade.

Bonussystem B: Den høyeste bonusen er 80 %. Det gir en lavere pris enn med toppbonus 75 % (6. år). Ulempen er at du får 10 % bonustap allerede fra første skade, og dette fører til prisøkning.

Få opptil 75 % bonus på bil nummer to

Har du en bil forsikret hos oss fra før, får du samme bonus når du anskaffer bil nummer to. Ordningen gjelder selvsagt også for bil nummer tre og fire. Den nye bonusen blir den samme som du har på eksisterende bilforsikring. Dersom du har flere kjøretøy forsikret hos oss, er det kjøretøyet med lavest bonus som blir brukt som grunnlag for den nye bonusen. Har du en ledig bonus benytter vi denne fremfor å gi deg en ny bonus.

Overføring av bonus mellom ektefeller

Bonus kan overføres fritt mellom ektefeller og samboere på samme folkeregistrerte adresse. Det er derimot ikke mulig å overføre bonus fra foreldre til barn. Har du flere bonuser bestemmer du selv hvilket kjøretøy som skal ha hvilke bonusen. Ved en skade må du vente til et eventuelt bonustap er registrert før du kan bytte bonus fra bilen som er skadet. Vi overfører bonusen for deg hvis du bytter forsikringsselskap til oss. Dette gjør vi ved å sende en bonusforespørsel til ditt gamle forsikringsselskap. Vær oppmerksom på at utestående krav i ditt gamle selskap må være oppgjort før vi kan få overført bonusen.

Bonus fra firmabil og utenlandsk forsikringsselskap

Har du disponert firmabil og kjørt skadefritt, kan du få inntil 70 % startbonus når du kjøper en privatbil. Du må ha en bonusbekreftelse signert av daglig leder. En bonus kan også overføres i sin helhet fra et enkeltmannsforetak til en privatkunde. Man trenger en bekreftelse fra daglig leder om at bonusen avgis.

Du kan få høyere bonus hvis du har hatt forsikring på kjøretøy i utlandet og kjørt skadefritt. Vi trenger en bekreftelse på skadefri kjøring fra det utenlandske selskapet. Du kan få inntil 75 % (6. år) i bonus, avhengig av hvor mange år du har kjørt skadefritt.

Ungdomsbonus

Unge som tegner forsikring på sitt første kjøretøy kan få inntil 50 % startbonus i Tryg. Dette får en dersom en har vært registrert som bruker av foreldres bil, og den ikke har hatt skader. Bilforsikringen må ha vært løpende og uavbrutt i Tryg eller Enter. I tillegg til 40 % startbonus får en 10 % bonus når kjøretøyet har kjørt skadefritt siste forsikringsår. Man kan ikke få høyere bonus enn det en selv kunne ha tjent opp. Har flere kjørt samme bil på foreldres avtale kan begge få ungdomsbonus.

Sidekick logo - belønning for god kjøring

Sidekick bilforsikring for unge

Sidekick er en smart bilforsikring for deg mellom 18 og 30 år. Prisen beregnes ut ifra hvordan du kjører, og du sparer penger ved å kjøre pent. Startbonus er 50 %. Dersom du allerede har en bonus skal den benyttes. Man må ha minst 20 % bonus for å tegne denne forsikringen. Bonusen påvirker ikke prisen fordi prisen beregnes ut i fra kjøreatferd, men du tjener opp bonus for hvert skadefrie år. Les mer om Sidekick her.

Hvor ser jeg hvilken bonus jeg har?

Bonusen din fremkommer på forsikringsdokumentene som fornyes ved hvert hovedforfall. Forsikringsdokumentene finner du på Min Side. Har du spørsmål om bonusen din kan du kontakte kundeservice.  

Logg inn på Min side

Bonustap ved skade

Er man uheldig og skader kjøretøyet sitt kan man tape bonus. Omstendighetene rundt hendelsen avgjør om bonusen faller. Med vår beste bilforsikring, Bil Ekstra, er det for eksempel ingen bonustap ved parkeringsskader. Dersom noen skader din parkerte bil og stikker av, vil du altså ikke få bonustap.

Du får ikke bonustap ved:

  • Brann
  • Tyveri
  • Redning
  • Glasskader
  • Sammenstøt med dyr

Med Bil Ekstra slipper du også bonustap ved:

  • Parkeringsskade
  • Rens av motor etter feilfylling
  • Skade på eller tap av bilnøkkel
  • Skade på eller tap av ladekabel

Ved bruk av maskinskadedekning taper du heller ingen bonus.

Bonusen faller maksimalt 10 % ved en bonusreduserende skade. Bonustapet gjelder fra første hovedforfall etter skadedato.

Se tabell for hvor mye bonusen faller på de forskjellige trinnene.

Bonus

Bonustap

Ny bonus

80 %10 %70 % (1.år)
75 % (6.år)0 %75 % (1.år)
75 % (1-5.år)5 %70 % (1.år)
70 % (1-5.år)10 %60 %
60 %10 %50 %
50 %10 %40 %
40 %10 %30 %
30 %10 %20 %
20 %10 %10 %
10 %10 %0 %
0 %0 %0 %

Et bonustap medfører som oftest økning i pris. Du kan velge å ikke bruke forsikringen og betale for reparasjonen selv. Hvis kostnadene for reparasjonen er lavere enn eventuell egenandel og bonustap vil det lønne seg å betale for reparasjonen selv.

Kjøp forsikring med 10 % nettrabatt