Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Høstkampanje! Nå får du 20 % nettrabatt på forsikringer hos Tryg. 

  1. Tryg Magasinet

Bonus på bilforsikring

Trygge sjåfører belønnes for skadefri kjøring. Belønningen får du i form av bonus. Her finner du svarene på hvor høy bonus du kan få, hvordan bonus fungerer og hva du taper ved skade.

Familie på vei ut av bilen utenfor huset sitt

Bonus for skadefri kjøring

Bonus er en godtgjørelse for at du kjører uten skade. Alle over 18 år får bonus på bilforsikring, bobilforsikring og motorsykkelforsikring. Bonus påvirker forsikringsprisen.

Jo høyere bonus du har, jo lavere pris får du på bilforsikringen.

Det er flere forhold som påvirker prisen, så vær oppmerksom på at 50 % bonus, ikke gir 50 % rabatt. Har du hatt skade på bilen og velger å bruke forsikringen kan du gå ned i bonus. Går bonusen under null vil det si at du har malus. Dette gir høyere pris.

Få 40 % startbonus

Hos Tryg får du 40 % startbonus, når du ikke har bonus fra før. Dersom du allerede har en bonus, benytter vi denne. Bonusen øker med 10 % hvert år du kjører skadefritt, frem til 70 %. Deretter har du 70 % i fem år før du får 75 %. For å oppnå toppbonus, 75 % (6. år) eller 80 %, tar det ytterligere fem år.

Bonusen endres når forsikringsavtalen fornyes, altså ved hovedforfallet hvert år. Hvis du ikke benytter en bonus, vil den være gyldig i tre år.

Få inntil 75 % bonus på bil nummer to

Har du en bil forsikret hos oss fra før, får du samme bonus når du anskaffer bil nummer to. Ordningen gjelder selvsagt også for bil nummer tre og fire. Den nye bonusen blir den samme som du har på eksisterende bilforsikring. Dersom du har flere kjøretøy forsikret hos oss, er det kjøretøyet med lavest bonus som blir brukt som grunnlag for den nye bonusen. Har du en ledig bonus benytter vi denne fremfor å gi deg en ny bonus. Merk at oppsparte år på et bonusnivå ikke følger med til ny bonus. Det vil si at har du 75 % (6. år) i bonus på bil nummer én, vil bil nummer to få 75 % (1. år) i bonus.

Beregn pris på bilforsikring

Les mer om hva våre bilforsikringer dekker

Hva er min bonus?

Bonusen din fremkommer på forsikringsdokumentene som fornyes ved hvert hovedforfall. Hos Tryg kan du se din bonus i dokumentene på Min Side. Har du spørsmål om bonusen din, eller om kjøp av forsikring, kan du kontakte kundeservice.

Logg inn på Min side

 

Bonussystemer

Vi har to ulike bonussystemer og du velger selv hvilket du ønsker å følge.

Bonussystem A: Den høyeste bonusen er 75 % (6. år). Med toppbonus kan man ha én skade uten at det fører til prisøkning. Har du en skade med bonustap endres bonusen fra 75 % (6. år) til 75 % (1. år). Oppstår skade nummer to før du igjen har oppnådd toppbonus 75 % (6. år), får du kun 5 % bonustap. Dette er det mest gunstige systemet ved en potensiell skade.

Bonussystem B: Den høyeste bonusen er 80 %. Det gir en lavere pris enn med toppbonus 75 % (6. år). Ulempen er at du får 10 % bonustap allerede fra første skade, og dette fører til prisøkning.
 

Ungdomsbonus

Unge som tegner forsikring på sitt første kjøretøy kan få inntil 50 % startbonus. Dette får du dersom du har vært registrert som bruker av dine foreldres bil, og den ikke har hatt skader. Det forutsetter også at bilforsikringen har vært løpende og uavbrutt i Tryg eller Enter. I tillegg til vanlige 40 % startbonus, får du 10 % bonus dersom kjøretøyet har vært skadefritt det siste forsikringsåret. Du kan ikke få høyere bonus enn det du selv kunne ha tjent opp. Har to barn kjørt samme bil på foreldres avtale, kan begge få ungdomsbonus.

Er du under 30 år, kan du sjekke ut vår bilforsikring for unge, Sidekick. Med Sidekick beregnes forsikringsprisen ut ifra hvordan du kjører, og du sparer penger ved å kjøre pent. Startbonus er 50 %. Dersom du har bonus fra før, skal den benyttes. Du må ha minst 20 % bonus for å få lov til å kjøpe Sidekick. Bonusen påvirker ikke prisen, fordi prisen beregnes ut i fra kjøreatferd. Du tjener likevel opp bonus for hvert år du kjører skadefritt.

Overføring av bonus mellom ektefeller

Bonus kan overføres fritt mellom ektefeller og samboere på samme folkeregistrerte adresse. Det er derimot ikke mulig å overføre bonus fra foreldre til barn. Har du flere bonuser bestemmer du selv hvilket kjøretøy som skal ha hvilke bonusen. Ved en skade må du vente til et eventuelt bonustap er registrert før du kan bytte bonus fra bilen som er skadet. Vi overfører bonusen for deg hvis du bytter forsikringsselskap til oss. Dette gjør vi ved å sende en bonusforespørsel til ditt gamle forsikringsselskap. Vær oppmerksom på at utestående krav i ditt gamle selskap må være oppgjort før vi kan få overført bonusen.

Bonus fra firmabil

Har du disponert firmabil og kjørt skadefritt, kan du få inntil 70 % startbonus når du kjøper en privatbil. Du må ha en bonusbekreftelse signert av daglig leder. En bonus kan også overføres i sin helhet fra et enkeltmannsforetak til en privatkunde. Vi trenger bare en bekreftelse fra daglig leder om at bonusen avgis.

Bonus fra utlandet

Du kan få høyere bonus hvis du har hatt forsikring på kjøretøy i utlandet og kjørt skadefritt. Vi trenger en bekreftelse på skadefri kjøring fra det utenlandske selskapet. Du kan få inntil 75 % (6. år) i bonus, avhengig av hvor mange år du har kjørt skadefritt.

Bonustap ved skade

Når vi snakker om bonustap er dette en senket rabatt, som gjør at den fremtidige prisen på bilforsikringen øker.

Skader du kjøretøyet ditt, risikerer du å tape bonus. Omstendighetene rundt hendelsen avgjør om bonusen faller.

Du kan velge å ikke bruke forsikringen og betale for reparasjonen selv. Hvis kostnadene for reparasjonen er lavere enn eventuell egenandel og bonustap vil det lønne seg å betale for reparasjonen selv.

Du får ikke bonustap ved:

  • Brann
  • Tyveri
  • Redning
  • Glasskader
  • Sammenstøt med dyr

Med Bil Ekstra får du heller ikke bonustap ved:

  • Parkeringsskade
  • Rens av motor etter feilfylling
  • Skade på eller tap av bilnøkkel
  • Skade på eller tap av ladekabel

Ved bruk av maskinskadedekning taper du heller ingen bonus.

Bonusen faller maksimalt 10 % ved en bonusreduserende skade. Bonustapet gjelder fra første hovedforfall etter skadedato. Tabellen nedenfor viser hvor mye bonusen faller på de forskjellige trinnene.

Meld skade på kjøretøy
 

Bonus

Bonustap

Ny bonus

80 %10 %70 % (1.år)
75 % (6.år)0 %75 % (1.år)
75 % (1-5.år)5 %70 % (1.år)
70 % (1-5.år)10 %60 %
60 %10 %50 %
50 %10 %40 %
40 %10 %30 %
30 %10 %20 %
20 %10 %10 %
10 %10 %0 %
0 %0 %0 %


Kjøp forsikring med 10 % nettrabatt

Når du kjøper forsikring på nett, får du alltid 10 % ekstra rabatt det første forsikringsåret.

Beregn pris på bilforsikring