Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

  1. Tryg Magasinet

Viktig når du avregistrerer kjøretøy

Mange kjører rundt i uforsikret bil uten å vite det. Slik unngår du å gå i fellen når du avregistrerer kjøretøy midlertidig.

Tre biler i et lyskryss

Fra 12. september i 2022 var det ikke lenger et krav at skiltene på avregistrerte kjøretøy skal leveres inn. Eiere kan nå gratis avregistrere bil eller andre kjøretøy midlertidig på nett, for så å på-registrere den igjen når man ønsker å ta bilen i bruk. Det høres så enkelt og greit ut, men det er en del viktige ting vi vil at du tenker på – både når kjøretøyet er avregistrert, men også når du skal registrere det igjen.

Dette skjer når du avregistrerer kjøretøyet

Når du avregistrerer kjøretøyet hos Statens vegvesen går det en elektronisk melding til forsikringsselskapet. I Tryg slettes da hele forsikringen for kjøretøyet fra samme dato på vanlige personbiler. For vanlige personbiler innebærer dette at kjøretøyet er helt uforsikret med mindre du tar kontakt med oss og sier at du ønsker å beholde for eksempel brann og tyveri-dekningene.

Gjelder avregistreringen derimot andre kjøretøy (for eksempel bobil eller motorsykkel) slettes kun ansvarsforsikringen. Øvrige dekninger som brann, tyveri og kasko beholdes inntil vi eventuelt får en annen beskjed. 

Parkering når kjøretøyet er avregistrert

Når et kjøretøy blir midlertidig avregistrert er det viktig å sikre at kjøretøyet er forsvarlig parkert. Dette er fordi eieren kan komme i «bilansvar», noe som betyr at den som eier kjøretøyet fremdeles kan bli ansvarliggjort for skader kjøretøyet forårsaker selv om eier ikke kan bebreides for skaden (i henhold til «Bilansvarsloven» § 2.b). Ved et slikt bilansvar kan bileier bli ansvarlig for opptil 100 millioner kroner ved skade på ting og eiendom. Ved personskade er summen ubegrenset.

For at bileier ikke skal komme i bilansvar, må et avregistrert kjøretøy parkeres forsvarlig og være låst. Det kan ikke stå på gate, vei, plass eller andre steder der allmenheten ferdes. Hvis et avregistrert kjøretøy forårsaker skade vil Trafikkforsikringsforeningen gjøre opp skaden for en uskyldig tredjepart. Men Trafikkforsikringsforeningen vil kreve pengene tilbake fra kjøretøyets eier (også kjent som «regress») med mindre kjøretøyet parkeres på en av følgende måter:

  • i garasje/carport som ikke er tilgjengelig for allmenn ferdsel
  • i fellesgarasje i sameie eller borettslag, hvis fellesgarasjen ikke er tilgjengelig for allmenn ferdsel
  • på tomt der allmenn ferdsel ikke er naturlig
  • forsvarlig parkert hos bruktbilforhandler

Eksempler på hvordan man ikke bør parkere et avregistrert kjøretøy

  • I parkeringshus, for eksempel felles parkeringsanlegg ved flyplass når man drar på ferie. Blir bilen skadet, stjålet eller brenner, så har du ingen forsikring på den.
  • På offentlig vei, typisk utenfor leiligheten eller huset man bor i. Sykler et barn på kjøretøyet og skader seg kan bileier komme i ansvar selv om man er helt uten skyld (også kjent som «objektivt ansvar»).

Når kjøretøyet skal registreres igjen

Når du vil ta kjøretøyet ut på veien igjen er det to ting som er viktig – og begge må utføres før du har lov til å ta kjøretøyet i bruk igjen.

Først må du få forsikringsselskapet ditt til å stille en ny garanti overfor Statens vegvesen. Dette skjer automatisk når du bestiller ny forsikring for kjøretøyet. Mange stopper her og glemmer å aktivere på-registreringen hos Statens vegvesen, og kjører dermed rundt i en uforsikret bil uten å være klar over det. Får du en skade i et uforsikret kjøretøy, må du dekke alle utgifter selv ved uhell eller ulykker.

For at forsikringen skal bli gyldig må du inn på Statens vegvesen og fullføre arbeidsoppgaven som de ansatte på Trafikkstasjonen tidligere utførte, dvs. selve på-registreringen. Dette må utføres av den som eier kjøretøyet inne på Din Side hos vegvesen.no (samme sted som avregistrering ble gjort).

Frem til påregistrering er fullført har ikke kjøretøyet ansvarsforsikring og er dermed ulovlig å ta i bruk på offentlige veier. Det er først når påregistreringen er fullført at kjøretøyet kan tas i bruk igjen. 
 

Her finner du linker til registrering og avregistrering av kjøretøy.