Bilforsikring

10 % NETTRABATT

Bilforsikring

Finn bilforsikringen som passer best for deg. Velger du Bil Ekstra, får du dekket parkeringsskader uten tap av bonus og andre vanlige uflaksskader, som feilfylling og tap av bilnøkkel.

Beregn pris

Få et tilbud – helt enkelt
Ring meg opp

Kjør trygt og spar penger. Sidekick er en ny, smart bilforsikring for unge mellom 18 og 30 år. Les mer om Sidekick her.

Hvor godt vil du være forsikret?

 

Ansvar

Ansvarsforsikring dekker personskade og skade du påfører andre. Dekker ikke skade på egen bil.

Delkasko

Delkasko er en bilforsikring som kan være aktuell hvis du har gammel bil. Delkasko inkl. ansvarsforsikring.

Kasko

Alle som har ny bil eller bil med høy verdi bør ha full kasko. Kasko inkl. også delkasko og ansvar.

Best dekning

Bil Ekstra

Bil Ekstra er vår mest omfattende dekning. Bil Ekstra inkl. kasko, delkasko og ansvar.

  Beregn pris Beregn pris Beregn pris Beregn pris
ja ja ja ja
ja ja ja ja
nei ja ja
Erstatter utgifter til berging, tauing ved skade eller upåregnelig driftsstopp.
nei ja ja ja
nei nei ja ja
Skade som oppstår mens kjøretøyet er parkert fører ikke til fratrekk av bonus dersom du har forsikringen Bil Ekstra. Gjelder for inntil 6 år gamle biler og skadevolder må være ukjent. Maksimal erstatning er 20.000 kroner. Bilen må repareres på et verksted Tryg har reparasjonsavtale med.
nei nei nei ja
nei nei nei ja
nei nei nei ja
nei nei nei ja
Gir deg en ny tilsvarende bil (fabrikkny) hvis reparasjonskostnadene er større enn 60 % av nyanskaffelsesverdien. Totalskadegarantien forutsetter at bil er kjøpt fabrikkny og gjelder inntil bilen er tre år gammel eller ikke har kjørt mer enn 60 000 kilometer.
nei nei nei ja
nei nei nei ja
nei nei nei ja
nei nei nei ja
Egenandel reduseres med 2.000 kroner dersom det benyttes verksted Tryg har reparasjonsavtale med. Redusert egenandel gjelder ikke ved bytte av glass eller redning/veihjelp.
nei nei nei ja
For kjøretøy som er utleid ihht. leasingavtale dekker selskapet resterende startleie ved totalskade. Erstatningen beregnes forholdsmessig nedskrevet etter innbetalt beløp og resterende leasingperiode.
nei nei nei ja

Kan kjøpes i tillegg:

 

Ansvar

 

Delkasko

 

Kasko

 

Bil Ekstra

 

Fører og passasjeruykkesforsikring dekker skader både på fører og passasjerer. Forsikringen erstatter inntil 200.000 kroner ved invaliditet og 100.000 kroner ved død. Kan kjøpes som tillegg til dekningene ansvar, delkasko, kasko og bil ekstra.
ja ja ja ja
Maskinskade er en tilleggsdekning til kasko og gjelder til og med forsikringsperioden kjøretøyet er 8 år. Maskinskade dekker plutselig og uforutsett mekanisk eller elektronisk skade som hindrer fortsatt fremdrift. For el- og hybridbil er batteripakke og elektronisk styringsenhet også omfattet. Kan kjøpes som tillegg til dekningene kasko og bil ekstra.
nei nei ja ja

Spesielt for elbil:

 

Ansvar

 

Delkasko

 

Kasko

 

Bil Ekstra

 

Erstatter utgifter til berging, tauing ved skade eller upåregnelig driftsstopp. Det samme gjelder ved driftsstopp fordi kjøretøyet går tom for drivstoff eller strøm. Gjelder for elbil med Delkasko, Kasko og Bil Ekstra dekning.
nei ja ja ja
Tyveri av, og skade på ladekabel for el- og hybridbil. Fast egenandel på kr 2.000. Gjelder for el- og hybridbil med Bil Ekstra dekning.
nei nei nei ja
Elbil som lånebil i inntil 31 dager ved kaskoskade (hvis tilgjengelig). Gjelder for elbil med Bil Ekstra dekning.
nei nei nei ja

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. Se fullstendige vilkår her.

 

 • Fra og med 2018 erstatter trafikkforsikringsavgiften den tidligere årsavgiften (veiavgiften). 
  Avgiften skal kreves inn av forsikringsselskapene på vegne av staten.

  Les mer om trafikkforsikringavgift

 • En bilforsikring gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset. Ansvarsforsikringen gjelder også for rettmessig bruker/kjører av kjøretøyet. Du kan imidlertid avtale at bilen ikke skal brukes av førere under 23 år, da får du rabatt.

 • Vår bilforsikring gjelder i Europa, Israel og Tyrkia. Rettshjelpforsikringen gjelder i Norden.

 • For å få full erstatning må du ikke overskride årlig kjørelengde. Det er derfor viktig å gi beskjed til oss dersom du har behov for å forandre kjørelengden. Du kan også endre kjørelengden selv på Min Side.

 • Du trenger ikke å gjøre endringer i bilforsikringen selv om bilen skal brukes til øvelseskjøring. Du beholder også en eventuell rabatt for ingen bruker under 23 år, selv om den som øvelseskjører er yngre. Ledsager vil være ansvarlig sjåfør og må ha gyldig førerkort.

 • Hvis du skal kjøre utenfor Norden bør du ha med et såkalt Grønt Kort. Dette er et internasjonalt forsikringsbevis.

  Selv om det ikke lenger er påbudt i så mange land, vil det gjøre saksbehandlingen enklere hvis det skjer noe. Ta kontakt på 915 04040 for å bestille Grønt Kort eller bestill det via Min Side.

 • Ja, dette er inkludert dersom du har Delkasko eller Kasko.

  • Har du Bil Ekstra får du leiebil i inntil 31 dager.
  • Har du Kasko og Leiebildekning får du leiebil i inntil 10 dager.
 • Bil Ekstra dekker følgende for elbil:

  • Tyveri og skade på ladekabel
  • Veihjelp ved tomt batteri
  • Elbil som lånebil i inntil 31 dager (hvis tilgjengelig)

  Maskinskade dekker følgende for elbil:

  • Plutselig og uforutsett mekanisk eller elektronisk skade som hindrer fortsatt fremdrift. Batteripakke og elektronisk styringsenhet er også omfattet.
  • Skade på elektronisk styringsenhet
 • Prisen er avhengig av hvilke dekninger du velger. Du kan beregne pris på bilforsikring i vår forsikringskalkulator.

 • Du kan få rabatt hvis du kjøper tre forsikringer hos oss. Du kan også få rabatt hvis du installerer alarm eller setter i verk andre sikkerhetstiltak. Sjekk pris på bilforsikring i vår forsikringskalkulator.

 • Egenandel er det beløpet du betaler selv ved skade.

  Ansvar Ingen.
  Redning/veihjelp 500 kroner.
  Glasskade 2.000 kroner ved bytte av rute. Reparasjon av glass (steinsprut) er gratis.
  Delkasko Avtales fra 2.500 til 4.000 kroner.
  Kasko Avtales fra 2.000 kroner.
  Rettshjelp 4.000 kroner samt 20 % av restbeløpet.
  Bil Ekstra Redusert egenandel med inntil 2.000 kroner dersom det benyttes verksted Tryg har reparasjonsavtale med.
 • Alle over 18 år får en startbonus på 20 % når de kjøper bilforsikring.

 • Ja, du kan overføre bonus til ektefelle eller samboer. Du kan ikke overføre bonus til barn.

 • Du kan beholde bonusen i inntil tre år.

 • Det kommer an på hvor mye bonus du har fra før.

  70 % bonus eller mindre - 10 % bonustap ved første skade.

  75 % bonus - 5 % bonustap ved første skade.

  75 % bonus eller mer i minimum seks år - Ingen bonustap ved første skade.

 • Nei. Ved brann-, tyveri-, redning eller skader på glassruter taper du ingen bonus på bilforsikringen.
  Du taper heller ikke bonus ved sammenstøt med dyr.

  Med utvidet dekning Bil Ekstra taper du heller ingen/ikke bonus dersom bilen din blir skadet mens den står parkert.
  Dette gjelder for inntil 6 år gamle biler og maksimal erstatning er 20.000 kroner. 

 • Barn av foreldre som har løpende bilforsikring i Tryg, samt har registrert "fører under 23 år" som bruker av bilen, kan få inntil 50 % i startbonus hos Tryg ved kjøp av sin første bil. Les mer om Ungdomsbonus her.

Ord og uttrykk – Kjøretøy

Meld skade på kjøretøy

Fordelsprogram

Få opptil 20 % rabatt

Samler du flere forsikringer hos oss, kan du få opptil 20 % rabatt og mange andre fordeler gjennom vårt fordelsprogram, Tryg Pluss. Kjøper du bilforsikring, trenger du kun to andre forsikringer for å få ekstra kundefordeler.

Med Tryg Pluss får du:

 • Tryg Bolighjelp – bygningsrådgivning og tilgang til vårt håndverkernettverk
 • Tryg Omsorg – hjelp av profesjonell samtalepartner når livet er vanskelig
 • Tryg ID – hjelp hvis du opplever eller mistenker ID-tyveri
Les mer om Tryg Pluss

Medlemsfordeler

Tryg har samarbeidsavtaler med en rekke landsdekkende organisasjoner. Er du medlem i en av dem, kan du få ekstra gode priser på forsikring.