Om Tryg | Trafikkforsikringsavgift til staten

Årsavgiften for kjøretøy skifter navn til trafikkforsikringsavgift til staten, og skal nå kreves inn av forsikringsselskapene.

Dette trenger du å vite om den nye ordningen:

  • Fra og med 2018 vil årsavgiften endre navn til trafikkforsikringsavgift.
  • Avgiften skal kreves inn av forsikringsselskapene på vegne av staten.
  • Du betaler avgiften sammen med ansvarsforsikringen på kjøretøyet ditt.
  • Du betaler kun for de dagene kjøretøyet er ansvarsforsikret.

Større fleksibilitet

Med den nye ordningen kan du velge å dele opp avgiften og betale månedlig. Kunder med avtalegiro kan med den nye ordningen betale avgiften med samme antall terminer som de betaler forsikringen. I tillegg betales trafikkforsikringsavgift kun for de dagene kjøretøyet er ansvarsforsikret.

Ingen Tryg-kunder betaler trafikkforsikringsavgift
før i slutten av 2017

Trafikkforsikringsavgiften skal først kreves inn av forsikringsselskapene i 2018. De første Tryg-kundene vil likevel se avgiften på avtaledokumentene sine allerede høsten 2016. Grunnen til dette er at en forsikringsavtale som fornyes etter 1. januar 2017, vil gjelde inn i 2018. Ingen Tryg-kunder vil imidlertid bli fakturert for avgiften før mot slutten av 2017. Tryg vil da sende en egen faktura som dekker trafikkforsikringsavgift fra 1. januar 2018 og frem til hovedforfall. Fra 2018 vil avgiften inngå i bedriftens normale betalingsplan.

Sjekk om du har riktig bilforsikring

Vanlige spørsmål om trafikkforsikringsavgiften

Hvorfor skjer denne endringen?

Målet er at ordningen skal være enklere og mer fleksibel for deg som forbruker, og at staten skal spare penger på innkrevingen. For øvrig krever næringslivet inn flere avgifter på vegne av staten. Merverdiavgiften er ett eksempel.

Når trer endringen i kraft?

Årsavgift for 2017 skal du betale til staten på vanlig måte. Trafikkforsikringsavgift til staten trer i kraft fra 2018. De første Tryg-kundene vil likevel se avgiften på avtaledokumentene sine allerede høsten 2016. Grunnen til dette er at en forsikringsavtale som fornyes etter 1. januar 2017, vil gjelde inn i 2018. Ingen Tryg-kunder vil imidlertid bli fakturert for avgiften før mot slutten av 2017. Tryg vil da sende en egen faktura som dekker trafikkforsikringsavgift fra 1. januar 2018 og frem til hovedforfall. Fra 2018 vil avgiften inngå i din normale betalingsplan.

Hvor mye utgjør trafikkforsikringsavgiften?

På samme måte som årsavgiften, vil størrelsen på trafikkforsikringsavgiften bli fastsatt av Stortinget for hvert år. For 2016 er for eksempel årsavgiften 3135 kr for bensinbiler, og 445 kr for el-biler.

Hvilke kjøretøy blir belastet med trafikkforsikringsavgift?

De samme kjøretøy som betaler årsavgift i dag, skal betale trafikkforsikringsavgift fra 2018.

Dette gjelder motoriserte kjøretøy med tillat totalvekt opp til 7500 kg, som for eksempel personbil, moped, motorsykkel, snøscooter, ATV, traktor, vare- og lastebil, drosje, og ambulanse.

Jeg betaler forsikringen min i flere terminer. Hvordan vil jeg merke endringen?

Høsten 2017 vil du motta en faktura hvor du skal betale for trafikkforsikringsavgift for perioden 1. januar 2018 og frem til neste terminforfall i 2018. Etter dette vil trafikkforsikringsavgiften følge din normale betalingsplan.

Jeg betaler forsikringen min i én termin. Hvordan vil jeg merke endringen?

Høsten 2017 vil du motta en faktura hvor du skal betale for trafikkforsikringsavgift for perioden 1. januar 2018 og frem til ditt hovedforfall i 2018. Ved hovedforfall i 2018 betaler du trafikkforsikringsavgift for et helt år på samme måte som du gjør for forsikringene dine.

Hva skjer hvis jeg avregistrerer kjøretøyet mitt?

Hvis kjøretøyet blir avregistrert (skiltene er levert til Statens vegvesen), trenger du ikke ansvarsforsikring lengre. Du betaler trafikkforsikringsavgift til og med den dagen du sier opp ansvarsforsikringen.

Hva skjer hvis jeg bytter forsikringsselskap?

Hvis du har betalt forsikring og trafikkforsikringsavgift for én termin og avslutter forsikringsforholdet før terminens slutt, vil forsikringsselskapet tilbakebetale det du har betalt for mye.

Kunder i noen forsikringsselskaper begynner å betale for trafikkforsikringsavgift nå i høst. Gjelder det samme for Tryg-kunder?
Nei, Tryg-kunder vil motta en egen faktura høsten 2017 med beløpet som utgjør trafikkforsikringsavgift for perioden 1. januar 2018 og frem til ditt hovedforfall i 2018.
Hva skjer med kjøretøy som veier 7500 kg eller mer?

For kjøretøy med tillatt totalvekt på 7500 kg eller mer, skal du betale vektårsavgift. Denne avgiften kreves fortsatt inn av Skatteetaten.

Påvirker bonusen min hva jeg skal betale i trafikkforsikringsavgift?

Trafikkforsikringsavgift er en avgift og påvirker ikke bonus eller forsikringspremien. Trafikkforsikringsavgift er en avgift som er uavhengig av hvor mye du betaler i forsikringspremie.

Hva skjer om jeg ikke betaler trafikkforsikringsavgiften?

Dersom du ikke betaler forsikringspremien eller trafikkforsikringsavgiften, vil forsikringsselskapet sende purringer, si opp forsikringsforholdet og sende kravet til inkasso. I praksis vil det bety at bilen blir avskiltet i en veikontroll.

Jeg bruker ikke bilen min. Skal jeg likevel betale trafikkforsikringsavgift?

Du skal betale trafikkforsikringsavgift så lenge du har ansvarsforsikring på kjøretøyet ditt. Du er pliktig til å ha ansvarsforsikring så lenge du har skilter på kjøretøyet. Dersom du ikke benytter ditt kjøretøy, kan du avskilte kjøretøyet og dermed unngå å betale ansvarsforsikring og trafikkforsikringsavgift.

Jeg har en bil som blir veteranbil i 2018. Hva skal jeg betale i trafikkforsikringsavgiften?

Kjøretøy som i løpet av 2018 blir 30 år, regnes som veterankjøretøy per 1.1.2018. Det betyr at du skal betale trafikkforsikringsavgift fra og med 1.1.2018 for veterankjøretøy. Denne satsen er per i dag på et lavere nivå enn for diesel- og bensindrevne kjøretøy.

Årsavgift bilskilt

Spør oss om forsikring

Bestill tilbud
Ring meg opp