Vi opplever ustabilitet i systemene våre. Det vil fortsatt være mulig å melde skade på nett. 

  1. Tryg Magasinet

Maskinskade

Maskinskade dekker plutselige og uforutsette mekaniske skader i bilens motor, girkasse og drivverk. For el- og hybridbiler er batteripakken og tilhørende elektronisk styringsenhet også dekket.

Bilmotor

Når trenger du maskinskade?

Maskinskade er en valgfri dekning, som du kan kjøpe i tillegg til kasko, Bil Ekstra og Elbil Ekstra. Dekningen er kun aktuell for biler som er mindre enn åtte år gammel. Alderen beregnes fra første gangs registrering. Når bilen blir åtte år, gjelder dekningen ut forsikringsperioden. Ved fornyelse slettes den automatisk fra forsikringen. For bobiler er grensen utvidet til 10 år.

Unntak

Vær oppmerksom på at maskinskade ikke dekker skader som:

  • skyldes gradvis slitasje, korrosjon eller annen tæring.
  • fabrikant/importør/leverandør/reparatør er ansvarlig for i henhold til avgitt garanti, reklamasjon eller annet rettsgrunnlag.*
  • er dekket under kjøretøyets ordinære kaskoforsikring.

*Fører ikke garantikravet eller reklamasjon frem, kan du likevel få dekket skaden, så lenge betingelsene ellers er tilstede. Tryg overtar i så fall kravet mot fabrikant/importør/leverandør/reparatør.

Vær oppmerksom på at maskinskadedekningen ikke er gyldig, dersom bilen er ombygget eller chip-trimmet på ulovlig vis.

Meld skade på kjøretøy

Maskinskade vs. garanti

Tilleggsdekningen for maskinskade gir deg ekstra sikkerhet til en lav pris. I bilens garantitid vil nok de fleste skader som oppstår være dekket av forhandler. Det hender likevel at det oppstår skader som ikke dekkes. Da kan du få erstatning gjennom maskinskadeforsikringen.

Når du vurderer om du skal kjøpe maskinskade, er det lurt å merke seg at:

  • maskinskade gjelder uavhengig av kilometerstand, mens fabrikkgaranti har en maksimal kilometersgrense.
  • importerte biler har som regler kortere garantitid.
Dersom du velger bort maskinskade i bilens garantitid – husk å legge til dekningen før garantitiden går ut.

Beregn pris på bilforsikring