Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min bedrift, ved melding av skade og kjøp av forsikringer på nett. Vi beklager dette og ber deg prøve igjen senere.

Vilkår Personbil

Her finner du vilkår for bilforsikring. Se hva som dekkes, hvordan erstatningen beregnes og hvilket ansvar du selv har for å begrense og forebygge skade.

Person-/varebil inntil 3.5 T

Sikkerhetsforskrifter

Sikkerhetsforskriftene handler om hva du selv eller andre skal gjøre for å begrense eller forebygge skader. Dersom disse ikke overholdes, kan det påvirke erstatningen du mottar.

Produktvilkår

Produktvilkårene sier hvem, hva, hvor og når forsikringen gjelder.

Dekningsvilkår

Dekningsvilkårene sier hva forsikringen omfatter, hvilke tilfeller som gir rett til erstatning, hvilke unntak som gjelder og hvordan erstatningen beregnes.

Felles vilkår

Generelle vilkår gjelder for alle private forsikringer. De må leses i sammenheng med vilkårene for hver enkelt forsikring.