Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Trygs erklæring om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Her kan du lese mer om hvordan vi arbeider med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Sist oppdatert 27.06.2024.

Tryg Forsikring, (filial av Tryg Forsikring A/S), Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Danmark, cvr-nummer 24260666), Folke Bernadottes vei 50, 5147 Fyllingsdalen, org. nummer 989563521 («Vi» eller «Tryg»).

Hensikten med erklæringen er å skape åpenhet om hvordan Tryg arbeider med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Med grunnleggende menneskerettigheter menes de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene som følger av blant annet FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet. Med anstendige arbeidsforhold menes arbeid som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og som gir en lønn å leve av.

Tryg forplikter seg til å respektere alle internasjonalt anerkjente grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter («UNGP») og utføre aktsomhetsvurderinger i henhold til OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Tryg etterlever UN Global Compacts Ti Prinsipper for Ansvarlig Næringsliv og har signert FUTURE-PROOF plakaten.

Alle ansatte og innleid personell skal etterleve disse forpliktelsene. I tillegg anerkjenner Tryg at våre forretningspartnere og vår leverandørkjede er sentrale bidragsytere for å sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele verdikjeden. Vi forventer at våre forretningspartnere og vår leverandørkjede respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Redegjørelse for Trygs arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Vil du vite mer om hvordan Tryg arbeider med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold? Det kan du lese om ved å laste ned dokumentet nedenfor.

Trygs arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (PDF)

Skjema for henvendelse

Tryg vil besvare informasjonshenvendelser om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i henhold til åpenhetsloven § 6. Fyll ut skjema nedenfor og send inn din henvendelse.