Vi opplever ustabilitet i systemene våre. Det vil fortsatt være mulig å melde skade på nett. 

Forsikringer for industri og produksjon

Som produsent eller leverandør, er du avhengig av at maskinene dine er i drift. I et mekanisk verksted er det viktig å sikre seg mot driftsstans. Ved f.eks. offshore-arbeid kan det være behov for å sikre ansatte spesielt. Og når varene sendes fra deg, må du vite at de er forsikret underveis. 
Beregn pris Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

Anbefalte forsikringer

Bransjerelaterte forsikringer