Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Vi oppdaterer systemene våre
Det er derfor ikke mulig å kjøpe bilforsikringer for øyeblikket. Vennligst prøv igjen senere.

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

For informasjon om skogbrannene på Rhodos, se denne siden.

Sommerkampanje! Nå får du 20 % nettrabatt på utvalgte forsikringer.

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Bil på vinterføre

10 % NETTRABATT

Bilforsikring

Med vår beste forsikring Bil Ekstra, får du leiebil dersom bilen din er på verksted for kaskoskade. Du får også dekket parkeringsskader - helt uten tap av bonus.

Sjekk pris og kjøp

Hvilken bilforsikring passer for deg?

Vår bilforsikring er blant markedets beste. Bil Ekstra dekker parkeringsskader uten tap av bonus og veihjelp i hele Europa - også hjemme hos deg selv. Den dekker også brann, tyveri og skade på ladekabel til din el,- eller hybridbil. Velg bilforsikringen som passer best for deg, sjekk pris og kjøp på nett.

Nyheter! Nå har vi utvidet leiebildekningen for Bil Ekstra og Elbil Ekstra fra 31 til 60 dager. Vi har også økt startbonusen til 60 %.

 

Hvor godt vil du være forsikret?
 

Ansvar

Lovpålagt bilforsikring som dekker skader på personer, andres kjøretøy og eiendom.

Sikrer deg mot hendelser som er utenfor din kontroll, som tyveri, steinsprut og veihjelp. Velges ofte når bilen er av lavere verdi.

Kasko

Dekker skader på egen bil, også når du selv har skylden. Velges ofte for biler av høyere verdi.

Beste bilforsikring

Vår beste bilforsikring. Dekker også parkeringsskade og tapt bilnøkkel. Gir deg leiebil ved kaskoskade.

 Sjekk pris Sjekk pris Sjekk pris Sjekk pris
Økonomisk ansvar ved skade på person, kjøretøy, bygninger og eiendeler
jajajaja
Utgifter ved tvisteløsning hvis du får behov for juridisk bistand.
Dekningen gjelder i hele Norden.
jajajaja
Brannskade som følge av brann, eksplosjon, kortslutning og lynnedslag, tyveri av eller fra bil og skade/hærverk på bil ved forsøk på tyveri, i tillegg til bruddskader på bilens glassruter/-tak.
 
neijajaja
Utgifter til berging, tauing ved skade eller upåregnelig driftsstopp, også når bilen går tom for drivstoff/strøm.

Hjemreise dekkes for fører og passasjerer dersom bilen blir skadet/stjålet eller dersom fører rammes av ulykke, sykdom eller død.
 
Trenger du veihjelp? 
Les med om veihjelp her.
neijajaja
Assistanse ved hjemstedet når årsaken er driftsstopp som følge av defekt (flatt) batteri eller kaldstartproblemer. 
neijajaja
Ved kollisjon, utforkjøring, velt, hærverk, eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.
 
neineijaja
Fastmontert tilbehør (f.eks. takboks) som det er lovlig å ha på kjøretøyet. Foliering regnes også som fastmontert tilbehør.

Med Bil Ekstra erstattes inntil 50 000 kr. Med Delkasko og Kasko erstattes inntil 10 000 kr.
neineijaja
Leiebil i inntil 60 dager når bilen din er til reparasjon eller ikke er i kjørbar stand etter en skade på bilen som er dekket av forsikringen.
 
Dersom kjøretøyet er utilgjengelig fordi veiforbindelsen er brutt etter naturulykke, dekkes leiebil i inntil 10 dager.
neineineija
Har du fått skade på ditt parkerte kjøretøy?
 
Hvis du har tegnet Bil Ekstra slipper du bonustap ved skade forvoldt av ukjent motpart, dersom kjøretøyet er nyere enn 6 år.
neineineija
Rens av motor hvis du har fylt diesel på bensinbilen, eller omvendt. Erstatter inntil 15 000 kr.
neineineija
Skade på bagasje ved utforkjøring, kollisjon, velt og lignende. Omfatter også tyveri av bagasje fra kjøretøyet eller låsbar takboks.

Hver gjenstand er dekket med inntil 5000 kroner og maks erstatning per skadetilfelle er
10 000 kr.
neineineija
Erstatter bilnøkkel som er tapt og reparasjon av skadet bilnøkkel.
Erstatter inntil 10 000 kr.
neineineija
Omfatter resterende startleie når leasingbilen blir totalskadet eller stjålet. Startleie, eller forskuddsleie, er et engangsbeløp som betales inn ved oppstart og utgjør som oftest 10 % av bilens verdi.
neineineija
Omfatter ladekabel til hybrid-/elbil som følge av brann, tyveri eller annen tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning.
neineineija
Fører og passasjerulykkesforsikring er en valgfri tilleggsdekning som omfatter skader både på fører og passasjerer.

Forsikringen erstatter inntil 200 000 kr ved invaliditet og 100 000 kr ved død.
ValgfriValgfriValgfriValgfri
Plutselig og uforutsett mekanisk eller elektronisk skade i kjøretøyets motor, girkasse og kraftoverføring med tilhørende styreenheter. For el- og hybridbiler er batteripakke og elektronisk styringsenhet også omfattet.

Tilleggsdekningen er valgfri når du velger Kasko eller Bil Ekstra/Elbil Ekstra og bilen er inntil 10 år gammel.

Les mer om hva maskinskade dekker her.
nei

 

 

ValgfriValgfri

Spesielt for elbil:

Hos oss betaler du kun for dekninger som er relevant for din bil, også hvis du har elbil eller hybridbil.

Sjekk pris på elbil

 

Ansvar

 

Delkasko

 

Kasko

 

Elbil Ekstra

 

Erstatter utgifter til berging, tauing ved skade eller upåregnelig driftsstopp. Det samme gjelder ved driftsstopp fordi kjøretøyet går tom for drivstoff eller strøm. Gjelder for elbil med Delkasko, Kasko og Bil Ekstra dekning.
neijajaja
Brann, tyveri og skade på ladekabel for el- og hybridbil. Egenandel på kr 1.000. Gjelder for el- og hybridbil med Bil Ekstra dekning.
neineineija
Elbil som lånebil i inntil 60 dager ved kaskoskade (hvis tilgjengelig). Gjelder for elbil med Bil Ekstra dekning.
neineineija

Dette er et utdrag av vilkårene. Last ned fullstendige vilkår eller åpne et produktsammendrag (IPID).

Lurer du på hva som påvirker prisen til bilforsikringen? Les mer om pris her.

Har det skjedd noe?

Få inntil 75 % bonus på bil nummer to

Har du én bil forsikret hos oss fra før, får du samme bonusprosent når du kjøper bil nummer to. Gjelder også for bil nummer tre eller flere.

Les mer om bonus på bilforsikring

Sjekk pris og kjøp bilforsikring

Ord og uttrykk – Kjøretøy

Jente smiler under paraply

Fordeler og samlerabatt

Samler du flere forsikringer hos oss, kan du få inntil 20 % rabatt og mange andre fordeler. Du får blant annet:

  • Tryg Bolighjelp – bygningsrådgivning og tilgang til vårt håndverkernettverk
  • Tryg Omsorg – hjelp av profesjonell samtalepartner når livet er vanskelig
  • Tryg ID – hjelp hvis du opplever eller mistenker ID-tyveri
Les mer om fordelene
  • Obos logo
  • Utdanningsforbundet logo
  • NITO logo

Medlemsfordeler

Tryg har samarbeidsavtaler med en rekke landsdekkende organisasjoner. Er du medlem i en av dem, kan du få ekstra gode priser på forsikring.