Vi opplever ustabilitet i systemene våre. Det vil fortsatt være mulig å melde skade på nett. 

Rettshjelpforsikring

Rettshjelpsforsikring

Rettshjelp er en del av våre forsikringer for hus, hytte, innbo, reise, kjøretøy og båt. Rettshjelpsforsikringen dekker utgifter til advokat ved tvist/uenighet.

Få et tilbud

Ring meg opp

Når kan du få dekket juridisk hjelp?

Har du en av følgende forsikringer hos oss, kan du søke om å få dekket rettshjelp:

 • innbo- og reiseforsikring
 • hus- og fritidshusforsikring
 • kjøretøy- og båtforsikring

Rettshjelpsforsikringen dekker utgifter til advokat, sakkyndig og retten ved tvist/uenighet fratrukket en egenandel. 

Vanlige tvister

Rettshjelpsforsikring er aktuell ved tvist/uenighet innenfor en rekke livsområder, blant annet tvist knyttet til:

 • kjøp/salg av hus, hytte, bil
 • håndverkertjenester
 • nabotvister
 • jordskifte

Søk digitalt og få svar på sekunder

Vi ønsker at du kontakter oss før du velger advokat. Dersom du søker digitalt, får du svar med en gang om søknaden er innvilget, og advokaten kan fakturere Tryg direkte.

  Søk om rettshjelp

  Forenklet fremstilling
  Dette er et utdrag av vilkårene. Se fullstendige vilkår her.

  Du velger selv hvilken advokat du vil benytte, men vi gir gode råd og informasjon om fagkompetanse, service og pris hos et landsdekkende nettverk av dyktige advokater.

  Advokatoppdraget er en avtale mellom deg og advokaten og er Tryg uvedkommende.

  Kontakt oss på 55 17 27 30, velg Skade, deretter Rettshjelp.