Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

For informasjon om skogbrannene på Rhodos, se denne siden.

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Familie på fire

Personforsikringer

Sykdom og ulykker er en stor belastning, også økonomisk. En god personforsikring eller barneforsikring kan hjelpe deg og dine nærmeste å opprettholde levestandarden i en ellers krevende situasjon.

Personforsikringer som ikke krever helseerklæring

Behandling Enkel

Behandling Enkel er for deg mellom 18 og 60 år som ønsker en rimelig og rask helseforsikring uten krav om helseerklæring. Denne får deg raskt tilbake til en aktiv hverdag. Behandling Enkel gir deg legehjelp på mobil hele året, konsultasjon hos legespesialister, fysikalsk behandling og hjelp til det aller meste av vanlige helseplager.

Tryg Legehjelp
Snakk med erfarne norske leger og sykepleiere 365 dager i året.
Mental helsehjelp
Du får tilgang til guidede online selvhjelpsprogrammer, med oppfølging, ved lettere angst, depresjon og søvnproblemer. Ved behov kan du bli henvist videre til psykolog.
Legespesialist
To konsultasjoner hos legespesialist er inkludert per kalenderår. Det kan for eksempel være øyelege, hudlege og gynekolog.
Garantitid
Dekker kompensasjon dersom du ikke kommer til behandling, dagkirurgi eller legespesialist innen 14 virkedager. Kompensasjonen utgjør kr 500 per dag - maks kr 10 000.
Reiseutgifter
Vi dekker reiseutgifter til behandling med opptil kr 4 000 dersom man har reisevei over 100 km hver vei.
Bildediagnostikk
Vi dekker for eksempel MR, CT og røntgen.
Dagkirurgi
Dekkes med opptil kr 20 000 per operasjon.
Behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, akupunktør e.l.
Dekker behandlinger som er nødvendig for den aktuelle skaden hos fysioterapeut, manuell terapeut, kiropraktor, naprapat og klassisk akupunktør. Opptil 36 behandlinger per år. Egenandelen er 200 kr og betales per behandling.
Ingen helseerklæring
Forsikringen kan kjøpes og iverksettes med en gang. Det er ikke krav om å fylle ut helseerklæring. Forsikringen har karenstid, og dekker ikke sykdom som viser symptomer første 90 dager etter forsikringen begynner å gjelde.

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen hjelper deg med å takle de økonomiske utfordringene som kan oppstå i forbindelse med en ulykke, enten du er enslig eller har familie. Du bestemmer selv forsikringssummen, og forsikringen kan blant annet utvides til å dekke faginvaliditet eller progressiv erstatning.

Tryg Legehjelp
Snakk med erfarne norske leger og sykepleiere 365 dager i året.
Utbetaling ved medisinsk invaliditet som følge av ulykke
Behandlingsutgifter i inntil tre år
Erstatning til etterlatte ved dødsfall

Familieulykkesforsikring

En familieulykkesforsikring betyr ekstra økonomisk trygghet for deg og dine nærmeste. Den dekker behandling og tapt livsutfoldelse som følge av ulykke, og gir i verste fall erstatning for etterlatte.

Tryg Legehjelp
Snakk med erfarne norske leger og sykepleiere 365 dager i året. Tjenesten kan benyttes av både barn og foreldre.
Medisinsk invaliditet etter ulykke
Behandlingsutgifter
Erstatning til etterlatte ved dødsfall

Personforsikringer og helseerklæring

Når du kjøper enkelte personforsikringer må du levere inn en helseerklæring før forsikringen kan starte. Helseerklæringen er et skjema med spørsmål om helse og livsstil som er enkelt å fylle ut på mobil, pc eller nettbrett. 

Les mer om helseerklæring 

Personforsikringer som krever helseerklæring

Barneforsikring

En god barneforsikring sørger for økt trygghet for både deg og barnet. Du setter selv sammen forsikringen og denne kan dekke ulykke, sykdom, behandling, uførepensjon med mer.

Tryg Legehjelp
Snakk med erfarne norske leger og sykepleiere 365 dager i året. Tjenesten kan benyttes av både barn og foreldre.
AV1 skolerobot
Ved langvarig fravær fra skole på grunn av skade eller sykdom, dekker barneforsikringen leie av AV1 robot. På den måten kan barnet følge undervisningen og være med venner hjemmefra.
Behandlingsutgifter
Dødsfallerstatning
Medisinsk invaliditet etter ulykke
Medisinsk invaliditet etter sykdom
Merutgifter til pleie og tilsyn
Dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdom

Behandlingsforsikring – testvinner!

Behandlingsforsikring er for deg mellom 18 og 70 år som ønsker en ekstra trygghet for økonomi og helse. Denne dekker blant annet gjenopptrening etter operasjon, undersøkelse hos spesialist og andre fysikalske behandlingsformer. Forbrukerrådet har for andre år på rad kåret dette til den beste helseforsikringen i markedet!

Tryg Legehjelp
Snakk med erfarne norske leger og sykepleiere 365 dager i året.
Garantert konsultasjon innen 14 virkedager
Vi garanterer konsultasjon med legespesialist innen 14 virkedager. Holder vi ikke det vi lover, får du en kompensasjon på 500 kroner per dag inntil undersøkelsen eller behandlingen tilbys.
Undersøkelse og behandling hos spesialist
Vi dekker undersøkelse og behandling hos legespesialist, samt én kontroll etter avsluttet behandling.
Operasjon på private sykehus
Vi dekker både dagkirurgi og lengre opphold på private sykehus.
Gjenopptrening etter operasjon
Vi dekker utgifter til nødvending gjenopptrening etter operasjon.
Second opinion
Vi dekker utgifter til en ny vurdering hos legespesialist ved særskilt risikofylt behandling, eller livstruende sykdom eller skade.
Fysioterapeut, kiropraktor, naprapat m.m.
Vi dekker behandling hos fysioterapeut, manuell terapeut, kiropraktor, naprapat og klassisk akupunktør.
Psykolog og krisehjelp
Vi dekker psykolog ved henvisning fra lege, eller hvis du blir rammet av alvorlige hendelser, som f.eks. innbrudd, overfall, livstruende sykdom, dødsfall i nær familie, eller samlivsbrudd.

Kritisk sykdom

Kritisk sykdomsforsikring er for deg mellom 18 og 60 år. Denne gir deg en ekstra sikkerhet dersom du blir rammet av en alvorlig sykdom. Forsikringen gir deg rett til utbetaling av inntil 3.000.000 kroner, og du velger selv hva pengene skal brukes til.

Tryg Legehjelp
Snakk med erfarne norske leger og sykepleiere 365 dager i året.
Kreft
Hjerteinfarkt, hjerteklaffeil, by pass/ABC-operasjon
Hjerneslag og hjernesvulst
Multippel Sklerose (MS), muskelatrofi, amyotrofisk lateralsklerose (ALS)
Nyresvikt ved behov for dialyse, organsykdommer med behov for transplantasjon og colostomi
Parkinson før fylte 60 år
Blindhet, døvhet og afasi

Behandling 55+

Behandling 55+ er en helseforsikring tilpasset deg over 55 år. Med Behandling 55+ får du legehjelp på mobil hver dag - hele året , konsultasjon hos legespesialist innen 10 virkedager og rask behandling i det private helsevesen.

Tryg Legehjelp
Snakk med erfarne norske leger og sykepleiere 365 dager i året.
Garantert konsultasjon innen 10 virkedager
Vi garanterer konsultasjon med legespesialist innen 10 virkedager. Holder vi ikke det vi lover, får du en kompensasjon på 500 per dag inntil undersøkelsen eller behandlingen tilbys.
Undersøkelse og behandling hos spesialist
Vi dekker undersøkelse og behandling hos legespesialist, samt én kontroll etter avsluttet behandling.
Dagkirurgi på private sykehus
Vi dekker dagkirurgi på private sykehus. Med dagkirurgi menes operasjoner der du skrives inn og ut av sykehuset samme dag.
Fysioterapeut, kiropraktor, naprapat m.m.
Vi dekker behandling hos fysioterapeut, manuell terapeut, kiropraktor, naprapat og klassisk akupunktør.
Psykolog og krisehjelp
Vi dekker psykolog ved henvisning fra lege, eller hvis du blir rammet av alvorlige hendelser, som f.eks. innbrudd, overfall, livstruende sykdom, dødsfall i nær familie, eller samlivsbrudd.
Økonomisk støtte ved hjelpebehov i hjemmet
Ved kommunalt vedtak om hjemmesykepleie eller annen hjelp i hjemmet, får du en supplerende engangsutbetaling fra oss. Pengene kan du bruke akkurat som du vil.
Hjelp til å navigere i helsevesenet og Nav
Vi hjelper deg å finne ut av dine behandlingsmuligheter og rettigheter.

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. Se fullstendige vilkår her.

 

Tryg Legehjelp

Inkludert når du har privat personforsikring hos oss. Snakk med erfarne norske leger og sykepleiere 365 dager i året.

  • Få hjelp, også kveld og helligdager!
  • Unngå unødvendige legebesøk
  • Ektefelle og barn kan også ringe og få hjelp
  • Få resept og henvisning til spesialist
  • Få svar innen 45 sekunder eller bli ringt tilbake
Les mer om Tryg Legehjelp

Ord og uttrykk – Personforsikring

  • Obos logo
  • Utdanningsforbundet logo
  • NITO logo

Medlemsfordeler

Tryg har samarbeidsavtaler med en rekke landsdekkende organisasjoner. Er du medlem i en av dem, kan du få ekstra gode priser på forsikring.