Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Personforsikring

Personforsikring

Sykdom og ulykker er en stor belastning, også økonomisk. En god personforsikring kan hjelpe deg og dine nærmeste å opprettholde levestandarden i en ellers krevende situasjon.

Beregn pris

Få et tilbud – helt enkelt
Ring meg opp

Våre personforsikringer

Barneforsikring

En god barneforsikring sørger for økt trygghet for både deg og barnet. Du setter selv sammen forsikringen og denne kan dekke ulykke, sykdom, behandling, uførepensjon med mer.

Tryg Legehjelp
Snakk med erfarne norske leger og sykepleiere 24 timer i døgnet – 365 dager i året. Tjenesten kan benyttes av både barn og foreldre.
AV1 skolerobot
Ved langvarig fravær fra skole på grunn av skade eller sykdom, dekker barneforsikringen leie av AV1 robot. På den måten kan barnet følge undervisningen og være med venner hjemmefra.
Behandlingsutgifter
Dødsfallerstatning
Medisinsk invaliditet etter ulykke
Medisinsk invaliditet etter sykdom
Merutgifter til pleie og tilsyn
Dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdom

Familieulykkesforsikring

En familieulykkesforsikring betyr ekstra økonomisk trygghet for deg og dine nærmeste. Den dekker behandling og tapt livsutfoldelse som følge av ulykke, og gir i verste fall erstatning for etterlatte.

Tryg Legehjelp
Snakk med erfarne norske leger og sykepleiere 24 timer i døgnet – 365 dager i året. Tjenesten kan benyttes av både barn og foreldre.
Medisinsk invaliditet etter ulykke
Behandlingsutgifter
Erstatning til etterlatte ved dødsfall

Tryg 55+

Tryg 55+ er en helseforsikring tilpasset deg over 55 år. Med Tryg 55+ er du garantert legehjelp døgnet rundt, konsultasjon hos legespesialist innen 10 virkedager og rask behandling i det private helsevesen.

Tryg Legehjelp
Snakk med erfarne norske leger og sykepleiere 24 timer i døgnet – 365 dager i året.
Garantert konsultasjon innen 10 virkedager
Vi garanterer konsultasjon med legespesialist innen 10 virkedager. Holder vi ikke det vi lover, får du en kompensasjon på 500 per dag inntil undersøkelsen eller behandlingen tilbys.
Undersøkelse og behandling hos spesialist
Vi dekker undersøkelse og behandling hos legespesialist, samt én kontroll etter avsluttet behandling.
Dagkirurgi på private sykehus
Vi dekker dagkirurgi på private sykehus. Med dagkirurgi menes operasjoner der du skrives inn og ut av sykehuset samme dag.
Fysioterapeut, kiropraktor, naprapat m.m.
Vi dekker behandling hos fysioterapeut, manuell terapeut, kiropraktor, naprapat og klassisk akupunktør.
Psykolog og krisehjelp
Vi dekker psykolog ved henvisning fra lege, eller hvis du blir rammet av alvorlige hendelser, som f.eks. innbrudd, overfall, livstruende sykdom, dødsfall i nær familie, eller samlivsbrudd.
Økonomisk støtte ved hjelpebehov i hjemmet
Ved kommunalt vedtak om hjemmesykepleie eller annen hjelp i hjemmet, får du en supplerende engangsutbetaling fra oss. Pengene kan du bruke akkurat som du vil.
Hjelp til å navigere i helsevesenet og Nav
Vi hjelper deg å finne ut av dine behandlingsmuligheter og rettigheter.

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen hjelper deg med å takle de økonomiske utfordringene som kan oppstå i forbindelse med en ulykke, enten du er enslig eller har familie. Du bestemmer selv forsikringssummen, og forsikringen kan blant annet utvides til å dekke faginvaliditet eller progressiv erstatning.

Tryg Legehjelp
Snakk med erfarne norske leger og sykepleiere 24 timer i døgnet – 365 dager i året.
Utbetaling ved medisinsk invaliditet som følge av ulykke
Behandlingsutgifter i inntil tre år
Erstatning til etterlatte ved dødsfall

Behandlingsforsikring

Behandlingsforsikring er for deg mellom 18 og 70 år som ønsker en ekstra trygghet for økonomi og helse. Denne dekker blant annet gjenopptrening etter operasjon, undersøkelse hos spesialist og andre fysikalske behandlingsformer.

Tryg Legehjelp
Snakk med erfarne norske leger og sykepleiere 24 timer i døgnet – 365 dager i året.
Garantert konsultasjon innen 14 virkedager
Vi garanterer konsultasjon med legespesialist innen 14 virkedager. Holder vi ikke det vi lover, får du en kompensasjon på 500 kroner per dag inntil undersøkelsen eller behandlingen tilbys.
Undersøkelse og behandling hos spesialist
Vi dekker undersøkelse og behandling hos legespesialist, samt én kontroll etter avsluttet behandling.
Operasjon på private sykehus
Vi dekker både dagkirurgi og lengre opphold på private sykehus.
Gjenopptrening etter operasjon
Vi dekker utgifter til nødvending gjenopptrening etter operasjon.
Second opinion
Vi dekker utgifter til en ny vurdering hos legespesialist ved særskilt risikofylt behandling, eller livstruende sykdom eller skade.
Fysioterapeut, kiropraktor, naprapat m.m.
Vi dekker behandling hos fysioterapeut, manuell terapeut, kiropraktor, naprapat og klassisk akupunktør.
Psykolog og krisehjelp
Vi dekker psykolog ved henvisning fra lege, eller hvis du blir rammet av alvorlige hendelser, som f.eks. innbrudd, overfall, livstruende sykdom, dødsfall i nær familie, eller samlivsbrudd.

Kritisk sykdom

Kritisk sykdomsforsikring er for deg mellom 18 og 60 år. Denne gir deg en ekstra sikkerhet dersom du blir rammet av en alvorlig sykdom. Forsikringen gir deg rett til utbetaling av inntil 3.000.000 kroner, og du velger selv hva pengene skal brukes til.

Tryg Legehjelp
Snakk med erfarne norske leger og sykepleiere 24 timer i døgnet – 365 dager i året.
Kreft
Hjerteinfarkt, hjerteklaffeil, by pass/ABC-operasjon
Hjerneslag og hjernesvulst
Multippel Sklerose (MS), muskelatrofi, amyotrofisk lateralsklerose (ALS)
Nyresvikt ved behov for dialyse, organsykdommer med behov for transplantasjon og colostomi
Parkinson før fylte 60 år
Blindhet, døvhet og afasi

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. Se fullstendige vilkår her.

 

Tryg Legehjelp

Inkludert når du har privat personforsikring hos oss. Snakk med erfarne norske leger og sykepleiere 24 timer i døgnet – 365 dager i året.

 • Få hjelp, også netter og helligdager!
 • Unngå unødvendige legebesøk
 • Ektefelle og barn kan også ringe og få hjelp
 • Få resept og henvisning til spesialist
 • Få svar innen 45 sekunder eller bli ringt tilbake
Les mer om Tryg Legehjelp
 • Skal du kjøpe behandlingsforsikring må du ha fast bosted i Norge og være medlem av Folketrygden. Behandlingsforsikring kan kjøpes for aldersgruppen 3 måneder til 60 år, og gjelder til du er 75 år.

 • Forsikringen gjelder for den eller de som er nevnt i forsikringsbeviset.

 • Du kan sjekke pris på behandlingsforsikring i vår forsikringskalkulator.

 • Vi erstatter utgifter til behandling i Norge, Sverige, Danmark og Finland. I noen tilfeller kan vi også godkjenne behandling i andre land. Behandling må foregå på behandlingsinstitusjoner som vi har inngått avtale med.

 • Vi dekker utgifter til kortvarig behandling av kroniske sykdommer når behandlingen vesentlig og varig kan forbedre din helsetilstand. Vurderingen gjøres av våre leger, eventuelt i samråd med spesialister.

 • En behandlingsforsikring dekker ikke:

  • Sykdom som har vist symptomer de første 90 dagene etter at forsikringen begynte å gjelde 
  • Sykdom, lyte eller mén som vi har tatt reservasjon for ved helsevurderingen.
 • Ja, vår behandlingsforsikring er en helseforsikring som garanterer rask behandling hvis du blir rammet av alvorlig sykdom.

 • Du kan få rabatt hvis du kjøper tre forsikringer hos oss. Sjekk pris på behandlingsforsikring i vår forsikringskalkulator.

 • Tryg 55 + kan tegnes fra du er 55 til du er 75 år, og beholdes frem til fylte 80 år. Du må være fast bosatt i Norge og medlem av norsk folketrygd.

 • Nei, denne forsikringen dekker ikke behandling av kreft. Husk at vi likevel hjelper deg den første tiden frem til diagnosen er stilt.

  Ønsker du en forsikring som også dekker kreftbehandling, kan vi anbefale vår behandlingsforsikring.

 • Ja, med Tryg 55 + er du sikret konsultasjon hos spesialist innen 10 virkedager.

 • Tryg Legehjelp er en helt ny fordel for deg som har personforsikring hos oss. Snakk med erfarne norske leger og sykepleiere om dine helsespørsmål. Vi hjelper deg 24 timer i døgnet – 365 dager i året. Det er gratis å ringe – også for ektefelle/barn i husstanden.

  Les mer om Tryg Legehjelp her

 • Forsikringen gjelder for den eller de som er nevnt i forsikringsbeviset. En ulykkesforsikring gjelder fra 18-75 år. Barn under 18 år må tegne barneforsikring. Du må være medlem av norsk folketrygd.

 • Prisen kommer blant annet an på hvilken forsikringssum som er valgt.

 • Ja, en ulykkesforsikring gjelder for personer mellom 18 - 80 år.

 • Ulykkesforsikringen gjelder i Norge og under utenlandsopphold i inntil 12 måneder. I noen tilfeller gjelder den også for lengre utenlandsopphold. Se vilkår for detaljer. 

 • Ja, men for barn under 16 år må det kjøpes en egen barneforsikring. Les mer om våre barneforsikringer.

 • Ved ulykkesskade som fører til varig medisinsk invaliditet beregnes erstatningen på grunnlag av valgt forsikringssum og graden av invaliditet. Ved dødsfall utbetales forsikringssummen som er avtalt.   

  Forsikringssummen er valgfri og kan settes fra 500.000 kroner.

 • Nei, en ulykkesforsikring gir deg erstatning for medisinsk invaliditet, behandlingsutgifter og dødsfall.

 • Forsikringen kan tegnes for deg mellom 16 - 60 år, og gjelder fram til du er 67 år.

 • Forsikringsbeløpet utbetales 30 dager etter tidspunktet på stilt diagnose, operasjonen er gjennomført eller du er satt på venteliste til operasjon.

 • Nei, erstatningen er en skattefri engangsutbetaling.

 • Foreldre og besteforeldre kan kjøpe barneforsikring for sine barn eller barnebarn.

 • Du kan kjøpe en ulykkesforsikring for barn fra det er 0 måneder til det er 18 år. Barn Ekstra forsikring kan kjøpes fra barnet er 3 måneder til det er 18 år. Forsikringen gjelder til barnet er 26 år.

  Barnet må være bosatt i Norge og medlem av norsk folketrygd.

 • En barneforsikring gjelder i Norge og under utenlandsopphold inntil 12 måneder. I enkelte tilfeller gjelder også forsikringen for lengre utenlandsopphold.

 • Det er ingen egenandel på vår beste barneforsikring. Har du en ulykkesforsikring for barn betaler du en egenandel på 1.000 kroner ved skade.

 • Det eneste som kreves for å kjøpe vår barneforsikring Barn Ekstra, er at du fyller ut helseskjema og sender det til oss. Barnet må være mellom 3 måneder og 18 år, og være medlem av norsk folketrygd.

 • Ved kjøp av ny forsikring som dekker sykdom, vil forsikringen normalt ha karenstid de 3 første månedene av forsikringstiden. Dette innebærer at sykdommer, som har vist symptomer innen disse 3 månedene, ikke dekkes av forsikringen.

  Denne karenstiden gjelder likevel ikke hvis du flytter barneforsikringen din fra et annet selskap over til barneforsikringen hos Tryg med tilsvarende dekninger.

  Det betyr at de aller fleste kan flytte barneforsikringen med det samme, uten å måtte vente på at karenstiden er over.
  Les mer om karenstid her.

  Fritak fra karenstiden følger Finans Norges bransjenorm ved flytting av barneforsikringer mellom selskap. Les mer om bransjenormen fra Finans Norge her.

 • Obos logo
 • Utdanningsforbundet logo
 • NITO logo

Medlemsfordeler

Tryg har samarbeidsavtaler med en rekke landsdekkende organisasjoner. Er du medlem i en av dem, kan du få ekstra gode priser på forsikring.

Ord og uttrykk – Personforsikring