Personforsikring

Personforsikring

Vi har en av markedets aller beste helseforsikringer og garanterer deg rask behandling. Vi hjelper deg å finne rett kombinasjon av forsikringer tilpasset din livssituasjon.

Beregn pris

Få et tilbud – helt enkelt
Ring meg opp

Helseforsikringer vi anbefaler å vurdere

Behandlingsforsikring

En god behandlingsforsikring gir trygghet både for økonomi og helse. Hos Tryg garanterer vi rask behandling og topp dekning til en fornuftig pris.

Tryg Legehjelp
Snakk med erfarne norske leger og sykepleiere 24 timer i døgnet – 365 dager i året.
Garantert konsultasjon innen 14 virkedager
Vi garanterer konsultasjon med legespesialist innen 14 virkedager. Holder vi ikke det vi lover, får du en kompensasjon på 500 kroner per dag inntil undersøkelsen eller behandlingen tilbys.
Undersøkelse og behandling hos spesialist
Vi dekker undersøkelse og behandling hos legespesialist, samt én kontroll etter avsluttet behandling.
Operasjon på private sykehus
Vi dekker både dagkirurgi og lengre opphold på private sykehus.
Gjenopptrening etter operasjon
Vi dekker utgifter til nødvending gjenopptrening etter operasjon.
Second opinion
Vi dekker utgifter til en ny vurdering hos legespesialist ved særskilt risikofylt behandling, eller livstruende sykdom eller skade.
Fysioterapeut, kiropraktor, naprapat m.m.
Vi dekker behandling hos fysioterapeut, manuell terapeut, kiropraktor, naprapat og klassisk akupunktør.
Psykolog og krisehjelp
Vi dekker psykolog ved henvisning fra lege, eller hvis du blir rammet av alvorlige hendelser, som f.eks. innbrudd, overfall, livstruende sykdom, dødsfall i nær familie, eller samlivsbrudd.

Tryg 55 +

Tryg 55 + er en helseforsikring tilpasset deg over 55 år. Med Tryg 55+ er du garantert legehjelp døgnet rundt, konsultasjon hos legespesialist innen 10 virkedager og rask behandling i det private helsevesen.

Tryg Legehjelp
Snakk med erfarne norske leger og sykepleiere 24 timer i døgnet – 365 dager i året.
Garantert konsultasjon innen 10 virkedager
Vi garanterer konsultasjon med legespesialist innen 10 virkedager. Holder vi ikke det vi lover, får du en kompensasjon på 500 per dag inntil undersøkelsen eller behandlingen tilbys.
Undersøkelse og behandling hos spesialist
Vi dekker undersøkelse og behandling hos legespesialist, samt én kontroll etter avsluttet behandling.
Dagkirurgi på private sykehus
Vi dekker dagkirurgi på private sykehus. Med dagkirurgi menes operasjoner der du skrives inn og ut av sykehuset samme dag.
Fysioterapeut, kiropraktor, naprapat m.m.
Vi dekker behandling hos fysioterapeut, manuell terapeut, kiropraktor, naprapat og klassisk akupunktør.
Psykolog og krisehjelp
Vi dekker psykolog ved henvisning fra lege, eller hvis du blir rammet av alvorlige hendelser, som f.eks. innbrudd, overfall, livstruende sykdom, dødsfall i nær familie, eller samlivsbrudd.
Økonomisk støtte ved hjelpebehov i hjemmet
Ved kommunalt vedtak om hjemmesykepleie eller annen hjelp i hjemmet, får du en supplerende engangsutbetaling fra oss. Pengene kan du bruke akkurat som du vil.
Hjelp til å navigere i helsevesenet og Nav
Vi hjelper deg å finne ut av dine behandlingsmuligheter og rettigheter.

Ulykkesforsikring

En ulykke kan få dramatiske følger for deg og dine nærmeste. Med en ulykkesforsikring kan du få hjelp til å takle de økonomiske konsekvensene. Forsikringen hos oss er fleksibel. Du kan utvide ulykkesforsikringen med dekningen for faginvaliditet, velge progressiv erstatning eller frivillig franchise.

Tryg Legehjelp
Snakk med erfarne norske leger og sykepleiere 24 timer i døgnet – 365 dager i året.
Utbetaling ved medisinsk invaliditet som følge av ulykke
Behandlingsutgifter i inntil tre år
Erstatning til etterlatte ved dødsfall

Kritisk sykdom

Blir du rammet av alvorlig sykdom, kan det være godt å ha en forsikring som hjelper deg økonomisk i en vanskelig tid.

Tryg Legehjelp
Snakk med erfarne norske leger og sykepleiere 24 timer i døgnet – 365 dager i året.
Kreft
Hjerteinfarkt, hjerteklaffeil, by pass/ABC-operasjon
Hjerneslag og hjernesvulst
Multippel Sklerose (MS), muskelatrofi, amyotrofisk lateralsklerose (ALS)
Nyresvikt ved behov for dialyse, organsykdommer med behov for transplantasjon og colostomi
Parkinson før fylte 60 år
Blindhet, døvhet og afasi

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. Se fullstendige vilkår her.

 • Skal du kjøpe behandlingsforsikring må du ha fast bosted i Norge og være medlem av Folketrygden. Behandlingsforsikring kan kjøpes for aldersgruppen 3 måneder til 60 år, og gjelder til du er 75 år.

 • Forsikringen gjelder for den eller de som er nevnt i forsikringsbeviset.

 • Du kan sjekke pris på behandlingsforsikring i vår forsikringskalkulator.

 • Vi erstatter utgifter til behandling i Norge, Sverige, Danmark og Finland. I noen tilfeller kan vi også godkjenne behandling i andre land. Behandling må foregå på behandlingsinstitusjoner som vi har inngått avtale med.

 • Vi dekker utgifter til kortvarig behandling av kroniske sykdommer når behandlingen vesentlig og varig kan forbedre din helsetilstand. Vurderingen gjøres av våre leger, eventuelt i samråd med spesialister.

 • En behandlingsforsikring dekker ikke:

  • Sykdom som har vist symptomer de første 90 dagene etter at forsikringen begynte å gjelde 
  • Sykdom, lyte eller mén som vi har tatt reservasjon for ved helsevurderingen.
 • Ja, vår behandlingsforsikring er en helseforsikring som garanterer rask behandling hvis du blir rammet av alvorlig sykdom.

 • Du kan få rabatt hvis du kjøper tre forsikringer hos oss. Sjekk pris på behandlingsforsikring i vår forsikringskalkulator.

 • Tryg 55 + kan tegnes fra du er 55 til du er 75 år, og beholdes frem til fylte 80 år. Du må være fast bosatt i Norge og medlem av norsk folketrygd.

 • Nei, denne forsikringen dekker ikke behandling av kreft. Husk at vi likevel hjelper deg den første tiden frem til diagnosen er stilt.

  Ønsker du en forsikring som også dekker kreftbehandling, kan vi anbefale vår behandlingsforsikring.

 • Ja, med Tryg 55 + er du sikret konsultasjon hos spesialist innen 10 virkedager.

 • Tryg Legehjelp er en helt ny fordel for deg som har personforsikring hos oss. Snakk med erfarne norske leger og sykepleiere om dine helsespørsmål. Vi hjelper deg 24 timer i døgnet – 365 dager i året. Det er gratis å ringe – også for ektefelle/barn i husstanden.

  Les mer om Tryg Legehjelp her

 • Forsikringen gjelder for den eller de som er nevnt i forsikringsbeviset. En ulykkesforsikring gjelder fra 18-75 år. Barn under 18 år må tegne barneforsikring. Du må være medlem av norsk folketrygd.

 • Prisen kommer blant annet an på hvilken forsikringssum som er valgt.

 • Ja, en ulykkesforsikring gjelder for personer mellom 16-75 år.

 • Ulykkesforsikringen gjelder i Norge og under utenlandsopphold i inntil 12 måneder. I noen tilfeller gjelder den også for lengre utenlandsopphold. Se vilkår for detaljer. 

 • Ja, men for barn under 16 år må det kjøpes en egen barneforsikring. Les mer om våre barneforsikringer.

 • Ved ulykkesskade som fører til varig medisinsk invaliditet beregnes erstatningen på grunnlag av valgt forsikringssum og graden av invaliditet. Ved dødsfall utbetales forsikringssummen som er avtalt.   

  Forsikringssummen er valgfri og kan settes fra 500.000 kroner.

 • Nei, en ulykkesforsikring gir deg erstatning for medisinsk invaliditet, behandlingsutgifter og dødsfall.

 • Forsikringen kan tegnes for deg mellom 16 - 60 år, og gjelder fram til du er 67 år.

 • Forsikringsbeløpet utbetales 30 dager etter tidspunktet på stilt diagnose, operasjonen er gjennomført eller du er satt på venteliste til operasjon.

 • Nei, erstatningen er en skattefri engangsutbetaling.

Tryg Pluss

Kjøp personforsikring og to andre forsikringer hos oss så får du tilgang til fordelsprogrammet Tryg Pluss som gir ekstra fordeler og rabatter. Minst en av forsikringene må være hus, innbo eller bil.

Som Tryg Pluss - kunde får du tilgang på en rekke fordeler som vi håper vil gjøre hverdagen din enda litt tryggere. Noen fordeler får du automatisk, mens andre velger du etter behov. I tillegg kan du få inntil 20 % samlerabatt på forsikringene dine i Tryg.

 • Tryg Bolighjelp – bygningsrådgivning og tilgang til vårt håndverkernettverk
 • Tryg Omsorg – hjelp av profesjonell samtalepartner når livet er vanskelig
 • Tryg ID – hjelp hvis du opplever eller mistenker ID-tyveri
Les mer om fordelene med Tryg Pluss

Medlemsfordeler

Tryg har samarbeidsavtaler med en rekke landsdekkende organisasjoner. Er du medlem i en av dem, kan du få ekstra gode priser på forsikring.

Ord og uttrykk – Personforsikring