Vi oppdaterer systemene våre. Skadeskjemaer, innlogging og andre funksjoner kan derfor være ustabile. Kontakt oss for å få tilbud på forsikring.

Forsikringer

Ved å forsikre deg og dine eiendeler i Tryg betyr at du skaper et sikkerhetsnett rundt deg!

Grunntanken i forsikringer er at en gruppe mennesker går sammen i et fellesskap. De som blir utsatt for en plutselig og uforutsett hendelse får dekket sine økonomiske tap i samsvar med forsikringsavtalen.

Dette gir den enkelte et sikkerhetsnett som beskytter mot personlig økonomisk ruin dersom ulykken rammer. De fleste av oss forsikrer boligbilbåt og dyre eiendeler, vi forsikrer også vår alderdom, helse og vårt liv. Forsikringer utformes slik at den skal dekke kundens behov samtidig som den kan tilbys til en fornuftig pris. 

Hva kunden betaler bestemmes både av sannsynligheten for at en skade inntreffer, og av erstatningsbeløpet som angis i avtalen. I motsetning til offentlige trygder, er de fleste private forsikringsavtaler frivillige. Du kan selv bestemme hva du vil forsikre og hva slags forsikringsavtale du vil ha. Noen risikoer har myndighetene bestemt at vi må forsikre. Dette gjelder motorkjøretøyer. Yrkesskadeforsikring av arbeidstakere er også bestemt ved lov. Har du lån på huset ditt, vil långiver kreve at det er forsikret. 

Liv og arbeidsevne er den aller største verdien vi har. Folketrygden sørger for grunntrygghet ved sykdom, alderdom og død. Men for mange vil ytelsene bli for små i forhold til tidligere inntekt. Derfor bør vi supplere ytelsene med private forsikringer.

Få et uforpliktende tilbud